ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συνεργασία Rabobank – Eureko

Στην υπογραφή συμφώνου συνεργασίας στον κλάδο της υγείας προχώρησαν οι δύο ολλανδικοί χρηματοπιστωτικοί όμιλοι της Rabobank και της Eureko – η τελευταία δραστηριοποιείται στη χώρα μας μέσω της Interamerican. H συμφωνία είναι αποτέλεσμα συνομιλιών που διήρκεσαν μήνες και αφορούσαν στην προοπτική συγχώνευσης των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, εξέλιξη ωστόσο που δεν επαληθεύθηκε στην έκβαση των διαπραγματεύσεων.

Η συμφωνία προβλέπει τη συμμετοχή της Rabobank στο μετοχικό κεφάλαιο της Eureko με ποσοστό 5% έναντι τιμήματος 225 εκατ. ευρώ και συνοδεύεται με την από κοινού εκπροσώπηση μελών στο διοικητικά συμβούλια των δύο ομίλων. Οπως ανακοινώθηκε, παρά το γεγονός ότι η συνεργασία σε πρώτη φάση περιορίζεται στον κλάδο υγείας, στην πορεία θα ενισχυθεί περαιτέρω, χωρίς ωστόσο αυτό να οδηγεί σε συγχώνευση.

Η συνεργασία στον κλάδο υγείας θα υλοποιηθεί μέσα από τις δύο ασφαλιστικές εταιρείες των ομίλων, των Rabobank και Eureko, δηλαδή της Interpolis και της Achmea, και προβλέπει την πώληση από την πλευρά της Rabobank προϊόντων που σχεδιάζει η ZilvereKruis Achmea, θυγατρική της Achmea, τόσο μέσα από το τραπεζικό της δίκτυο όσο και μέσα από τα εναλλακτικά δίκτυα διανομής που διαθέτει.

Αξιολογώντας τη συνεργασία, η S&P επισημαίνει ότι δεν διαφοροποιεί τη βαθμολογία των δύο ομίλων, που για τη μεν Eureko είναι A+ και τη Rabobank AAA, αλλά δεν παύει να αποτελεί μια σημαντική κεφαλαιακή ενίσχυση για τον όμιλο της Eureko, ο οποίος δεν αναθεωρηθεί τον στόχο εισαγωγής του στο χρηματιστήριο.