ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

EN ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Καλύφθηκε κατά 2,8 φορές η εγγραφή της Sprider

Κατά 2,8 φορές καλύφθηκε η δημόσια εγγραφή της Sprider, θυγατρική της Χατζηιωάννου Holdings, καθώς οι θεσμικοί επενδύτες υπερκάλυψαν 3,8 φορές το μερίδιο που τους αντιστοιχούσε, ενώ οι ιδιώτες κατά 2,3 φορές. Η τιμή διάθεσης των μετοχών της εταιρείας καθορίσθηκε σε 3,20 ευρώ ανά μετοχή και με βάση αυτήν τα συνολικά συγκεντρωθέντα κεφάλαια από την προσφορά θα ανέλθουν σε 25,7 εκατ. ευρώ περίπου. Συνολικά υποβλήθηκαν αιτήσεις μη Θεσμικών Επενδυτών άνω των 12.000, συνολικής ζήτησης 12,7 εκατομμυρίων μετοχών, ενώ το σύνολο της ζήτησης των υποβληθεισών προσφορών Θεσμικών Επενδυτών ανήλθε σε 8,7 εκατομμύρια μετοχές. Ως εκ τούτου, η συνολική ζήτηση ανήλθε σε 21,4 εκατομμύρια μετοχές, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν κεφάλαια ύψους 68,4 εκατ. ευρώ.

Εξυγίανση πελατολογίου

Μείωση αναμένεται να καταγράψει ο κύκλος εργασιών της εταιρείας Περσεύς το 2003 και να διαμορφωθεί στα 41,6 εκατ. ευρώ περίπου έναντι 48,4 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος του 2002, μείωση που αποδίδεται από τη διοίκηση στην προσπάθεια εξυγίανσης του πελατολογίου της εταιρείας. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε περίπου 4,2 εκατ. ευρώ έναντι 4,5 εκατ. ευρώ το 2002. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου, οι προσπάθειες της διοίκησης εστιάζονται στη δημιουργία συνεργιών και στην ανάπτυξη της εταιρείας, έτσι ώστε αυτή να μπορέσει να αντεπεξέλθει την κρίση του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών, με στόχο την είσοδό της στην εμπορία ιχθύων.

Ελινόιλ: εγγραφές από σήμερα

Αρχίζει σήμερα και ολοκληρώνεται την ερχόμενη Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2004, η δημόσια εγγραφή της Ελινόιλ για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την εισαγωγή των μετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. H εταιρεία πρόκειται να εκδώσει 2.360.000 νέες κοινές ανώνυμες μετοχές, με ονομαστική αξία ανά μετοχή 16 ευρώ, εκ των οποίων οι 2.250.000 θα διατεθούν με δημόσια εγγραφή και οι 110.000 με ιδιωτική τοποθέτηση. Μετά την εισαγωγή της εταιρείας στο Χ.Α. το σύνολο των μετοχών της θα ανέρχονται στα 9.400.000 μετοχές. Το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την έκδοση αναμένεται να ανέλθουν αντίστοιχα από 14.632.000 ευρώ έως 16.048.000 ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας και την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης. Συντονιστής και κύριος ανάδοχος είναι η Εθνική Τράπεζα, ενώ σύμβουλος έκδοσης και κύριος ανάδοχος είναι η EFG Telesis Finance.

Generali: εντονότερη παρουσία

Στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά στοχεύει ο όμιλος της Generali, που δραστηριοποιείται στη χώρα μας μέσω θυγατρικών εταιρειών, της Generali Hellas και της Generali Life. Κατά το 2003, η παραγωγή του κλάδου γενικών αυξήθηκε κατά 23% με το 40% της αύξησης να αφορά παραγωγή εκτός του κλάδου αυτοκινήτου και το net combined ratio να πέφτει κάτω από το 100%, ενώ η παραγωγή του κλάδου ζωής αυξήθηκε κατά 22%. Για το 2004 ο Ομιλος Generali προχωρεί στην υλοποίηση ενός προγράμματος δράσης που στοχεύει στη βελτίωση των τεχνικών αποτελεσμάτων και την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου ζωής, με την ενίσχυση του δικτύου πωλήσεων, ενώ στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων προβλέπεται επιθετική πολιτική με ενισχυμένη υποστήριξη προς τους ανεξάρτητους πράκτορες και ασφαλειομεσίτες και αύξηση της γκάμας προϊόντων.