ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

H ΕΡΜΗΣ απορροφάει τη ΓΕΚ

Σε απορρόφηση της μητρικής ΓΕΚ προχωράει η «Ερμής», με απόφαση των διοικητικών συμβουλίων των δύο εταιρειών. Σε χθεσινή ανακοίνωση του ομίλου ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ αναφέρεται ότι η σχέση αξιών των εταιρειών, καθώς και η προκύπτουσα σχέση ανταλλαγής των μετοχών που θα προταθεί μετά τη σύνταξη των ισολογισμών μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.03.2004, θα οριστικοποιηθεί στις γενικές συνελεύσεις των εταιρειών στις οποίες θα τεθούν υπόψη οι σχετικές εκθέσεις ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών, που θα προβούν στην αποτίμηση των εταιρειών και στη διατύπωση πρότασης αναφορικά με το δίκαιο και εύλογο της σχέσης αξιών. Η διαδικασία της συγχώνευσης εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί σε 6 μήνες από την ημερομηνία των ισολογισμών μετασχηματισμού, αλλά σημειώνεται ότι η συγχώνευση τελεί υπό την αίρεση των κατά τον νόμο οριζομένων αδειών και εγκρίσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι εγκρίσεις των γενικών συνελεύσεων των ΓΕΚ και «Ερμής» και των αρμοδίων αρχών.

Η εταιρεία που θα προκύψει από τη συγχώνευση θα συγκεντρώνει δραστηριότητες στην ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων, θα κατέχει σημαντική συμμετοχή σε μία εκ των μεγαλυτέρων κατασκευαστικών εταιρειών στην Ελλάδα, την ΤΕΡΝΑ, ενώ παράλληλα θα διατηρεί σημαντική παρουσία στον αναπτυσσόμενο τομέα της ενέργειας μέσω και της έμμεσης συμμετοχής της στην TEPNA Ενεργειακή.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από περίπου έναν χρόνο τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών είχαν προωθήσει την απορρόφηση της «Ερμής» από τη ΓΕΚ για την εξασφάλιση φορολογικών ωφελειών, χωρίς όμως επιτυχία.