ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

EN ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Αύξηση μεγεθών 10% για το 2004 εκτιμά η YALCO

Σε μια αποτίμηση των πεπραγμένων της YALCO για τη χρήση 2003 αλλά και σε προβλέψεις για το 2004, όπου αναμένεται αύξηση των οικονομικών της μεγεθών κατά 10%, προέβη ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Δημήτριος Κωνσταντίνου, στο πλαίσιο της παρουσίασης στην ΕΘΕ. Ειδικότερα, στη χρήση 2003, ιδρύθηκε θυγατρική εταιρεία στην Ουγγαρία με την επωνυμία YALCO HUNGARY, η οποία θα δραστηριοποιηθεί τόσο στην Ουγγαρία όσο και στις γειτονικές χώρες, ενώ ο ενοποιημένος τζίρος ανήλθε σε 48 εκατ. ευρώ και τα προ φόρων κέρδη προ των δικαιωμάτων μειοψηφίας σε 3,2 εκατ. ευρώ. Την τρέχουσα χρήση, η μητρική εταιρεία αναμένει κέρδη προ φόρων ύψους 3,3 εκατ. ευρώ έναντι 2,9 εκατ. ευρώ της χρήσης 2003..

Εμπορική Rent: ανοδικά

Την πορεία της Εμπορικής Rent κατά το 2003 παρουσίασε χθες η διοίκηση της εταιρείας σε συνέντευξη Τύπου. H αύξηση του κύκλου εργασιών της ενισχύθηκε κατά 109%, δεδομένου ότι η εταιρεία διανύει την πρώτη τριετία λειτουργίας της και ως εκ τούτου, κινείται σε τροχιά σταθερής ανάπτυξης. Ενδεικτικό είναι ότι ο στόλος αυτοκινήτων της αυξήθηκε πέρυσι σε 1.681 αυτοκίνητα από 978 που ήταν το 2002, ενώ οι νέες μισθώσεις της ενισχύθηκαν κατά 13,51% και το προσωπικό της από 19 αυξήθηκε σε 30 εργαζομένους.

Ενίσχυσε τις συμμετοχές της

Ενίσχυσε τα ποσοστά συμμετοχής της σε ορισμένες συγγενείς εταιρείες η Τράπεζα Αττικής. H τράπεζα συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής «Τεχνική και Εκπαιδευτική Υποστήριξη Λογισμικού και Υψηλής Τεχνολογίας Α.Ε.» με το ποσό των 440.250 ευρώ το οποίο αντιστοιχεί σε 15.000 κοινές ανώνυμες μετοχές. Επιπλέον, η Τράπεζα Αττικής συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής Αττική ΑΕΔΑΚ, με το ποσό των 399.993 ευρώ το οποίο αντιστοιχεί σε 34.100 ονομαστικές μετοχές.

Σε δύο νέα έργα η Hitech SΝΤ

Δύο νέα έργα για τον τομέα της υγείας ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ενωση στο πλαίσιο του προγράμματος IST σε συμπράξεις ευρωπαϊκών εταιρειών, όπου συμμετέχει η Hitech SNT. Πρόκειται για τα έργα με κωδικές ονομασίες «Carditis», που αφορά στη δημιουργία ενός συστήματος εξομοίωσης του καρδιαγγειακού συστήματος και «Care-Paths», που αφορά στην αποτελεσματική διαχείριση γνώσης σε θέματα υγείας.