ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συγχωνεύονται «Μύλοι Λούλη» και «Αγ. Γεωργίου»

Συγχωνεύονται οι εταιρείες «Μύλοι Λούλη» και «Μύλοι Αγίου Γεωργίου», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Βάσει του σχεδίου συγχώνευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης θα παραμείνει αμετάβλητο, καθώς δεν τίθεται θέμα ανταλλαγής μετοχών αφού η απορροφούσα εταιρεία κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών της απορροφούμενης εταιρείας. Οι τελικές αποφάσεις για τη συγχώνευση θα ληφθούν από τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών και ως ημερομηνία μετασχηματισμού ορίσθηκε η 1η Δεκεμβρίου του 2003. Να σημειωθεί ότι μέχρι να ολοκληρωθεί το σχέδιο, οι πράξεις της «Μύλοι Αγίου Γεωργίου» από λογιστικής άποψης θεωρούνται ότι γίνονται και θα γίνονται για λογαριασμό της «Μύλοι Λούλη» και τα ποσά τους θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της.