ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

H ADACOM ανέλαβε την υλοποίηση και παροχή υπηρεσιών PKI στη Romanian Commercial Bank

Εργο υλοποίησης και παροχής υπηρεσιών Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού (PKI) για λογαριασμό της RomaniaCommercial Bank (BCR), που συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων τραπεζών της Ρουμανίας, ανέλαβε πρόσφατα η ADACOM του Ομίλου Ιντεάλ, μέσω του στρατηγικού συνεργάτη της E-Sign. Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία Αρχής Πιστοποίησης για την έκδοση και τη διαχείριση του κύκλου ζωής αναγνωρισμένων πιστοποιητικών ψηφιακής υπογραφής εγγράφων, που εγγυώνται τη μη αποποίηση ευθύνης κατά την ανταλλαγή κρίσιμων πληροφοριών, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία EC/93/99 και τον ρουμανικό νόμο με αριθ. 455/2001 που αποδίδουν στην ψηφιακή υπογραφή την ίδια νομική ισχύ με τη φυσική υπογραφή. Παράλληλα, το ίδιο πιστοποιητικό υποστηρίζει λειτουργία smart card log oγια αυθεντικοποίηση του χρήστη σε Windows Domain, λειτουργία web αυθεντικοποίησης για ασφαλή πρόσβαση σε ιστοσελίδες και διαδικτυακές εφαρμογές, καθώς και λειτουργία υπογραφής και κρυπτογράφησης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μερικά από τα πλεονεκτήματα της λύσης είναι η γρήγορη επικοινωνία με τους πελάτες, η διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των δεδομένων, η σημαντική μείωση του χρόνου διακίνησης των εγγράφων μεταξύ των υποκαταστημάτων και των κεντρικών γραφείων της τράπεζας και η ηλεκτρονική υπογραφή των συναλλαγών. Ταυτόχρονα, η τράπεζα αναμένει σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας, η οποία θα αποτυπωθεί στα οικονομικά της μεγέθη.

Η ADACOM A.E., εταιρεία του Ομίλου IDEAL, δραστηριοποιείται στον Τομέα των Υπηρεσιών Πιστοποίησης & Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι λύσεις της ADACOM καλύπτουν το ευρύτερο φάσμα των αναγκών ασφαλείας των μεγάλων επιχειρήσεων, μέσα από συνεργασίες με κορυφαίους κατασκευαστές, όπως η VeriSign, Check Point, Trend Micro και ST Incard. Το Κέντρο Πιστοποίησης (Processing Center) της ADACOM καθίσταται κομβικό σημείο στον χώρο των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου για θέματα πιστοποίησης και ασφάλειας δεδομένων. Η ADACOM ακολουθεί τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά standards και διεθνή πρότυπα αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης, ενώ είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2000.