ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο ΔΗΚΤΗΣ

Το δικαίωμα της Εμπεδος

Αρχισε χθες και ολοκληρώνεται στις 27 Φεβρουαρίου η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων για συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου της τεχνικής εταιρείας Εμπεδος. H Εμπεδος προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 52.260.397 νέων μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία δέκα νέες μετοχές για κάθε 14 παλαιές, και τιμή διάθεσης 0,56 ευρώ ανά μετοχή. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν, στην περίπτωση που η αύξηση κεφαλαίου καλυφθεί πλήρως, ανέρχονται σε 29,26 εκατ. ευρώ και θα χρησιμοποιηθούν για κεφάλαια κίνησης, την αποπληρωμή τραπεζικού δανεισμού και για τη συμμετοχή της εταιρείας σε συγχρηματοδοτούμενα έργα. Από το ενημερωτικό δελτίο προκύπτει ότι το 68% των μετοχών βρίσκεται στη διασπορά, αφού βασικοί μέτοχοι ελέγχουν λίγο περισσότερο από το 30%. Οσον αφορά στις προβλέψεις εσόδων και κερδοφορίας, στο ενημερωτικό δελτίο αναφέρεται ότι τα κέρδη προ φόρων της μητρικής Εμπεδος ανήλθαν σε 9,5 εκατ. ευρώ το 2003 και θα προσεγγίσουν τα 12,07 εκατ. ευρώ το 2004. O κύκλος εργασιών της Εμπεδος εκτιμάται ότι άγγιξε τα 214,7 εκατ. ευρώ το 2003, με πρόβλεψη για αύξηση στα 230,6 εκατ. ευρώ το 2004. Σε ενοποιημένη βάση, εκτιμάται ότι το 2003 ο όμιλος παρουσίασε κέρδη 7,2 εκατ. ευρώ και κύκλο εργασιών 217,5 εκατ., ενώ για το 2004 προβλέπονται έσοδα 233,64 εκατ. και κέρδη προ φόρων 11 εκατ. ευρώ.

Ανεργία και ΕΣΥΕ

Το ποσοστό ανεργίας είναι 13,4%. Σε αυτήν την εκτίμηση επιμένει ο κ. Γ. Βερναρδάκης, μέλος του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ. Με αφορμή την προσφατη ανακοινωση στοιχείων της ΕΣΥΕ για το ποσοστό ανεργίας (8,8% επί εργατικού δυναμικού 4,1 εκατομμυρίων ατόμων ο κ. Βερναρδάκης που είχε αποκαλύψει τον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων, υπενθυμίζει ότι στις 5.2.2004 ο αριθμός των εγγραφών ήταν 552.250 άτομα. «Ενα ακόμη στοιχείο που τεκμηριωνει την αλματώδη αύξηση της ανεργίας είναι και τα στοιχεία των απολύσεων και οικειοθελών αποχωρήσεων που τηρεί ο ΟΑΕΔ και το υπουργείο Εργασίας, τα οποία αυξήθηκαν εντυπωσιακά, σε σύσγκριση με τα στοιχεία προηγούμενων ετών». O κ. Βερναρδάκης εκτιμά ότι το επιχείρημα της ΕΣΥΕ, περί φερεγγυότητας των στοιχείων και εναρμόνισης της έρευνας εργατικού δυανμικού με την Eurostat, είναι έωλο, διότι «κάθε στατιστική έρευνα πρέπει να προσαρμόζεται με επιστημονικό τρόπο, ώστε να προσεγγίζει την πραγματικότητα, χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμη πηγή».

Η Cosmote στον MSCI

H μετοχή της Cosmote θα συμμετέχει από την 1η Μαρτίου 2004 στον δείκτη MorgaStanley Capital International Greece. Οπως ανακοίνωσε ο οίκος χρηματιστηριακών δεικτών MorgaStanley Capital International (MSCI), η προσθήκη της θυγατρικής του ΟΤΕ στον δείκτη MSCI Greece πραγματοποιείται στο πλαίσιο της τριμηνιαίας αναθεώρησης των δεικτών του οίκου.

Πρεμιέρα «Κλουκίνας-Λάππας»

Τη Δευτέρα ξεκινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Ι. Κλουκίνας Ι. Λάππας ΑΤΕ στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών αντιστοιχεί στην τιμή διάθεσης στη δημόσια εγγραφή, ήτοι τα 8,50 ευρώ. Η εταιρεία παρουσίασε για τη χρήση του 2003 μεγέθη εντός των προβλέψεων του ενημερωτικού δελτίου, ήτοι ενοποιημένο κύκλο εργασιών άνω των 47,5 εκατ. ευρώ και κέρδη πρό φόρων της τάξεως των 6,6 εκατ. ευρώ. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το 2002 είχαν διαμορφωθεί στα επίπεδα των 42,25 εκατ. ευρώ και 5,09 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος δραστηριοποιείται σε πέντε βασικούς τομείς δραστηριότητας, τον κατασκευαστικό, τον βιομηχανικό κλάδο, τα ακίνητα, την ενέργεια, αλλά και τον τομέα της εμπορίας – ένδυσης.

Με ελληνικές γεύσεις

Ο Φεβρουάριος είναι ο «ελληνικός μήνας» στα υπερσύγχρονα τρένα της Γερμανίας καθώς οι επιβάτες της Deutsche Βahέχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν ελληνικές γεύσεις κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Κύριος χορηγός του προγράμματος είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού και συμμετέχουν οι Νομαρχίες Κυκλάδων, Λέσβου, Σάμου και Πιερίας, η ETA, η Grecotel, η G-Hotels, η Ενωση Ξενοδόχων Νάξου, καθώς και άλλες ιδιωτικές εταιρείες. Το πρόγραμμα προβάλλεται ήδη από το site της DB, ενώ ο κατάλογος των φαγητών έχει εκτυπωθεί και στα αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά.