ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αφυπνίσθηκαν οι μετοχές των EEX

Το δέλεαρ των υψηλών discount των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου (EEX) ανήκει στο παρελθόν. Οπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών στα τέλη Ιανουαρίου, μόνο 5 εισηγμένες EEX διαπραγματεύονταν με έκπτωση μεγαλύτερη του 20% και από αυτές μόνο 2 βρίσκονται σε discount που μπορεί να χαρακτηριστεί ως υπερβολικό αγγίζοντας ή και ξεπερνώντας το 30%.

H βελτίωση των συνθηκών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και η σημαντική ανάκαμψη των τιμών των μετοχών το 2003 αφύπνισε και τις μετοχές των επενδυτικών εταιρειών, οι οποίες στις αρχές της προηγούμενης χρονιάς διαπραγματεύονταν με υπερβολικά υψηλά discount.

Ωστόσο, την ουσιαστική αφύπνιση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για τις επενδυτικές προκάλεσαν ξένες τράπεζες και fund, κυρίως η Deutsche Bank και η Laxey. Τα υψηλά discount των επενδυτικών -που ξεπερνούσαν το 30%- άνοιξαν την «όρεξη» σε πολλούς εγχώριους και ξένους «κυνηγούς» ευκαιριών, καθώς σε πολλές περιπτώσεις η λύση μιας εταιρείας και η ρευστοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων σε τρέχουσες τιμές θα έδινε μια μεγάλη απόδοση σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία.

Την πρώτη κίνηση πραγματοποίησε η Alpha Trust ΑΕΠΕΥ υποβάλλοντας δημόσια προσφορά για την εξαγορά της ομογάλακτης Alpha Trust Asset Manager Fund, η οποία είχε έναν και μόνο στόχο: τη λύση της επενδυτικής για να κερδίσει τη διαφορά του discount. H κίνηση της Alpha Trust δεν πέτυχε.

Τετελεσμένα προσπάθησε να δημιουργήσει και η Laxey στην Πρόοδο επίσης χωρίς επιτυχία, ενώ ιδιαίτερα δραστήρια ήταν η γερμανική Deutsche Βank.

Το περίεργο είναι ότι η γερμανική τράπεζα παραμένει δραστήρια και σήμερα παρά το γεγονός ότι πλέον τα discount δεν είναι εκμεταλλεύσιμα. H Deutsche ελέγχει σήμερα το 44,772% της Π&Κ AEEX και το 24,207% των μετοχών της New Millennium AEEX. Το discount της New Millennium στα τέλη Ιανουαρίου ήταν μόλις 5,03%, ενώ της Π&Κ AEEX είχε διαμορφωθεί στο 10,24% δημιουργώντας αμφιβολίες για το κατά πόσον είναι εκμεταλλεύσιμα. H λύση μιας επενδυτικής εταιρείας είναι αρκετά χρονοβόρα. Βέβαια, η γερμανική τράπεζα αγοράζει μετοχές των δύο EEX εδώ και πολλούς μήνες και το μέσο κόστος κτήσης της είναι σημαντικά χαμηλότερο της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής των δύο εταιρειών.

Χάθηκαν τα discount

Το βέβαιο είναι ότι σήμερα οι μετοχές των επενδυτικών εταιρειών δεν διαθέτουν το «όπλο» των υψηλών discount. Τα discount έχουν περιοριστεί αισθητά και οι περισσότερες εταιρείες διαπραγματεύονται πλέον με λογικές «εκπτώσεις», ειδικά οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου οι μετοχές των οποίων διαπραγματεύονται σε τιμές που βρίσκονται πολύ κοντά στην εσωτερική τους αξία.

Συνολικά, 13 EEX διαπραγματεύονται σήμερα με discount χαμηλότερο του 11%, ενώ η Domus παραμένει σε εκτός λογικής premium (364,41%). Μόνον 4 EEX διαπραγματεύονται με discount μεγαλύτερο του 20%, ενώ με το πλέον ελκυστικό discount διαπραγματεύονται οι μετοχές της Interinvest, -31,48%, και η Nexus AEEX με -28,08%. Σε ό,τι αφορά τις μεγάλες εταιρείες του κλάδου η Εθνική Χαρτοφυλακίου διαπραγματεύεται με μικρό discount της τάξης του 7,37%, η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου με -10,95% η Εμπορική Επενδυτική με -13,47% και η Πρόοδος με -13,67%

Τα discount πάντως σε αρκετές περιπτώσεις είναι «θεωρητικά» ειδικά σε ό,τι αφορά τις μεγάλου μεγέθους εταιρείες του κλάδου. Με δεδομένη την όχι ιδιαίτερα ικανοποιητική εμπορευσιμότητα στη Σοφοκλέους, αν μια μεγάλη EEX προχωρούσε στην άμεση ρευστοποίηση των θέσεών της τότε είναι βέβαιο ότι θα προκαλούσε ισχυρές πιέσεις στην αγορά.

Το δέλεαρ των μερισμάτων

Μπορεί τα discount να χάθηκαν, ωστόσο το μεγάλο όπλο των επενδυτικών εταιρειών είναι οι υψηλές μερισματικές αποδόσεις. Το 2003, η ανάκαμψη του Χρηματιστηρίου Αθηνών έδωσε μεγάλη ώθηση στον κλάδο, ο οποίος επέστρεψε σε κέρδη μετά την εξαιρετικά δύσκολη τριετία 2000 – 2002.

Τα υψηλά κέρδη θα μεταφραστούν και σε υψηλά μερίσματα και σε ορισμένες περιπτώσεις οι μερισματικές αποδόσεις κάποιων εταιρειών θα ξεπεράσουν αισθητά το 5%.

H διοίκηση της Εθνικής Χαρτοφυλακίου θα προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετοχών της εταιρείας τη διανομή μερίσματος ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 4,9%.

Τη διανομή μερίσματος 10 λεπτών ανά μετοχή για τη χρήση του 2003 θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλυση των μετόχων της, η διοίκηση της επενδυτικής εταιρείας Altius που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση της τάξης του 6,21%.

Ωστόσο, δεν θα προσχωρήσουν όλες οι εταιρείες στη διανομή μερίσματος καθώς πολλές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν το βραχνά των υποαξιών προηγουμένων ετών. H Π&Κ AEEX έκλεισε τη χρήση του 2003 με κέρδη και υπεραξίες ωστόσο δεν θα προχωρήσει στη διανομή μερίσματος, καθώς τα κέρδη θα συμψηφιστούν με ζημίες της προηγούμενης χρήσης. Ανάλογη στάση θα τηρήσει και η μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου, η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου.

Ιδιαίτερα θετικό είναι το ξεκίνημα των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου (EEX) και κατά το 2004. Σε σύνολο 22 εισηγμένων EEX, οι 21 παρουσίαζαν θετική απόδοση και μόνο μία εμφάνιζε οριακές απώλειες.

Εντεκα εταιρείες επενδύσεων εμφανίζουν απόδοση εσωτερικής αξίας άνω του 6% και μάλιστα τέσσερις από αυτές ξεπερνούν το 7%. Πάντως, μόνο η Πρόοδος ξεπέρασε το Γενικό Δείκτη. Στο διάστημα 31.12.03 μέχρι 31.01.04, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε σε ποσοστό 7,47%, ενώ η απόδοση της εσωτερικής αξίας της Πρόοδος φτάνει το 7,64%.

Σύμφωνα με διαχειριστές, αποδόσεις άνω του 5,9% των EEX θεωρούνται ανάλογες του Γενικού Δείκτη δεδομένου ότι οι εταιρείες δεν είναι επενδεδυμένες σε ποσοστό 100%, αλλά διατηρούν τμήμα του ενεργητικού τους σε διαθέσιμα.

Μικρές απώλειες, κατά 0,87%, εμφανίζει η Ακτιβ, ενώ χαμηλές αποδόσεις εμφανίζουν ακόμα η New Millennium με 2,30% και η Domus με 2,65%.