ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Το X.A. ενέκρινε 2 αυξήσεις κεφαλαίου και 4 νέες εισαγωγές εταιρειών

Τo διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε τις αυξήσεις κεφαλαίων δύο εισηγμένων εταιρειών με τη καταβολή μετρητών.

Πιο συγκεκριμένα ενεκρίθησαν: τα ενημερωτικά δελτία της: «ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ» για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Και «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.» για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Σύμφωνα με τα ενημερωτικά δελτία που εγκρίθηκαν:

– Η εταιρεία «ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ» προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου εκδίδοντας 19.863.016 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων και τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ με αναλογία 6 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 10 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές ή προνομιούχες μετοχές.

– Η εταιρεία «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.» προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου εκδίδοντας 1.436.800 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων και τιμή διάθεσης 2,40 ευρώ με αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 10 παλαιές.

Επίσης το δ.σ. του X.A. ενέκρινε:

– Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων 36.901.880 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» που προέκυψαν από μετατροπή ισαρίθμων ανωνύμων.

– Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 104.200 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της «LAMDA DEVELOPMENT A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», που προέκυψαν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών (stock optioplan).

– Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 52.184 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας «Ο. ΔΑΡΙΓΚ & ΣΙΑ Α.Β.Ν.Ε.» που προέκυψαν από μετατροπή 207 Ομολογιών από το Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο.