ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Την αλλαγή σκηνικού αναμένει η Σοφοκλέους

Για μετά τις εκλογές κρατάει τις δυνάμεις του το Χρηματιστήριο Αθηνών, αναμένοντας να διαμορφωθούν τα βασικά στοιχεία που θα καθορίσουν το μετεκλογικό τοπίο, προκειμένου να επανασυνδεθεί με την οικονομία και τις αγορές και να δείξει τις δυνατότητές του.

Προς το παρόν, η Σοφοκλέους συσσωρεύει στα παρόντα επίπεδα τιμών, τις δυνατότητες που γεννούν τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα του 2003 και οι καλές προοπτικές που υφίστανται για την κερδοφορία ενός σημαντικού μέρους των εισηγμένων επιχειρήσεων, για την τρέχουσα χρήση.

Τα δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό με τις αναμενόμενες εταιρικές αναδιαρθρώσεις και την αύξηση των επενδύσεων, ενισχύουν την αισιοδοξία ότι το X.A. θα κινηθεί με καλύτερους ρυθμούς μετά την 7η Μαρτίου.

Οι προσδοκίες ότι θα υπάρξει αλλαγή της οικονομικής πολιτικής και μια γενικευμένη προσπάθεια εξυγιάνσεως των δομών της δημόσιας διοίκησης, αποτελούν ίσως το ισχυρότερο ατού αυτήν τη στιγμή για τη Σοφοκλέους, το οποίο, πάντως, για πολλούς λόγους δεν μπορεί να παιχθεί στην προεκλογική σκακιέρα!