ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε κερδοφορία η Olympic Catering

Κέρδη αλλά μείωση κύκλου εργασιών για την Olympic Catering στην οικονομική χρήση του 2003. O κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 41,65 εκατ. ευρώ από 45,64 εκατ. ευρώ, μείωση που η διοίκηση αποδίδει στη διακοπή της δραστηριοποίησης της εταιρείας σε μη αποδοτικές συμβάσεις νοσηλευτικού catering και στην πρόσκαιρη μείωση της αεροπορικής επιβατικής κίνησης κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης. Τα καθαρά προ φόρων κέρδη της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 1,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 11,98 εκατ. ευρώ, ενώ για το επόμενο έτος μεταφέρονται ζημίες ύψους 6,53 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τη διοίκηση της Olympic Catering, για τη χρήση του 2004, η εταιρεία έχει ήδη καταρτίσει συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπει προγραμματισμό υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη της αυξημένης ζήτησης στην αεροτροφοδοσία εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων, επέκταση στην αεροτροφοδοσία σε περιφερειακά αεροδρόμια, διεύρυνση της παρουσίας σε κλειστές αγορές εστίασης, και μακροπρόθεσμες συμβάσεις τροφοδοσίας μεγάλου όγκου στον κλάδο του food service, προς ξενοδοχεία, εστιατόρια, και catering (HORECA).