ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο ΔΗΚΤΗΣ

«Κλειστόν» το Atlantica

Κλειστό θα παραμείνει για λόγους δημόσιας ασφάλειας, το ξενοδοχειακό συγκρότημα «Atlantica Imperial Resort» στην περιοχή των Κολυμπίων της Ρόδου (Δήμος Αφάντου), το οποίο λειτουργούσε χωρίς την προβλεπόμενη άδεια, με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο (Ε΄ Τμήμα, πρόεδρος κ. Κ. Μενουδάκος) απέρριψε, ειδικότερα, σχετική αίτηση αναστολής της ιδιοκτήτριας εταιρείας του ξενοδοχείου. Από την έκθεση επιθεώρησης των ελεγκτών δημόσιας διοίκησης και προστασίας περιβάλλοντος (11.7.2002), προκύπτει, όπως αναφέρεται στη δικαστική απόφαση, ότι το συγκρότημα ξενοδοχείων, 800 περίπου κλινών επί επιφανείας 27.000 τ.μ., λειτουργούσε χωρίς να έχει το απαιτούμενο από το νόμο σήμα λειτουργίας, αλλά και χωρίς να έχει υποβάλει αίτημα για τη χορήγησή του. Το αίτημα για τη χορήγηση του σήματος υποβλήθηκε στις 18.7.2002, δηλαδή μετά την έκθεση των εν λόγω επιθεωρητών, με ελλιπή όμως, δικαιολογητικά. Η εταιρεία προσέφυγε στο ΣτΕ (δικάσιμος κύριας προσφυγής 29.9.2004) και ζητούσε την αναστολή της απόφασης σφράγισης του εν λόγω ξενοδοχείου. Ομως, το ΣτΕ είχε αντίθετη γνώμη και με την υπ’ αριθμ. 96/2004 απόφασή του απέρριψε την αίτηση τής προσφεύγουσας εταιρείας. Παράλληλα, στο ΣτΕ διαβιβάστηκε έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου, στο οποίο αναφέρεται ότι κατόπιν έλεγχου διαπιστώθηκε η ύπαρξης τριών δεξαμενών υγραερίου, χωρητικότητας 1.750 λίτρων ανά δεξαμενή, χωρίς να υπάρχει μελέτη ενεργητικής πυρόσβεσης και χωρίς να έχουν ληφθεί μέτρα πυροπροστασίας. Και ζήτησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία να παύσει να λειτουργεί το ξενοδοχειακό συγκρότημα, καθώς υφίσταται κίνδυνος για τη ζωή και την περιουσία των ιδιοκτητών, των εργαζομένων, των πελατών και των γύρω κατοίκων. Το ΣτΕ έκρινε ότι λόγοι δημόσιας ασφάλειας, αναγόμενοι στην ασφάλεια της ζωής των ευρισκομένων στο ξενοδοχείο, καθώς και των περιοίκων -λόγω της μη λήψης μέτρων πυροπροστασίας για τις δεξαμενές υγραερίου και της μη ύπαρξης μελέτης πυροπροστασίας- κωλύουν την χορήγηση της ζητουμένης αναστολής.

Ευελιξία Diners

H δυνατότητα της μερικής αποπληρωμής του υπολοίπου του λογαριασμού και η χρήση της πίστωσης σε όλους τους κατόχους των απλών προσωπικών καρτών Diners Club παρέχεται πλέον από την Diners με στόχο την ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία. Το επιτόκιο, σε περίπτωση μερικής αποπληρωμής, ορίζεται σε 14,8% η δε ελάχιστη καταβολή είναι 10% του συνολικού οφειλόμενου ποσού. Ετσι διευρύνονται οι δυνατότητες που παρέχει σήμερα η κάρτα όπως τις άτοκες δόσεις, το πρόγραμμα ανταμοιβής Buy&Fly, το Dine Diners, την ταξιδιωτική υπηρεσία Diners Cosmos Club, καθώς και τόσα άλλα που την κάνουν άλλωστε μοναδική στην ελληνική αγορά.

Συνέδριο από την KPMG

H Εταιρική Διακυβέρνηση, τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, οι Στρατηγικές Διαχείρισης Κινδύνων καθώς και οι Εναλλακτικές Μορφές Χρηματοδότησης αποτελούν μερικά από τα θέματα που θα καλυφθούν κατά τη διάρκεια του 3ου Συνεδρίου Οικονομικών Διευθυντών, που διοργανώνει η KPMG, στις 27 και 28 Απριλίου 2004, στο συνεδριακό κέντρο ΑΘΗΝΑΪΣ. Περισσότερα από 400 διευθυντικά και άλλα στελέχη από τις σημαντικότερες ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις της εγχώριας αγοράς αναμένεται να συμμετάσχουν στο εν λόγω συνέδριο, όπου καταξιωμένοι Ελληνες και ξένοι ομιλητές, μέσα από εισηγήσεις και θεματικά πάνελ, θα αναπτύξουν διεξοδικά όλα τα καίρια ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο του προβληματισμού των στελεχών οικονομικής διοίκησης. Ενδεικτικά αναφέρονται οι νέες προκλήσεις και πώς αυτές διαμορφώνουν τον ρόλο του οικονομικού διευθυντή, τα συστήματα διοικητικής πληροφόρησης και η εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών στην οικονομική διαχείριση. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα εκπαίδευσης της KPMG (210-60.62.280).

Μέρισμα από Αutohellas

Τη διανομή μερίσματος 0,40 ευρώ ανά μετοχή θα προτείνει το διοικητικό συμβούλιο της Autohellas-Hellas στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τη χρήση του 2003. Οπως ανακοίνωσε η εταιρεία, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων της Autohellas-Hellas το 2003 έφθασαν τα 17,2 εκατ. ευρώ έναντι 14,1 εκατ. ευρώ το 2002. Σημειώνεται ότι το 2003 αποτελεί και την πρώτη χρονιά οπότε η εταιρεία σχηματίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς η αγορά της AUTOTECHNICA LTD -μέσω της μητρικής της BEMAL LTD- έγινε τον Ιούλιο του 2003. Απομονώνοντας την επιρροή, μοναδικών για το 2003, γεγονότων και ανόργανων αποτελεσμάτων, τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε 14,5 εκατ. ευρώ από 12,8 εκατ. ευρώ το 2002. Η αποτελεσματικότερη διαχείριση του στόλου κατά τους χειμερινούς μήνες αλλά και η ταχύτερη ανακύκλωση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων είχαν αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη αύξηση των κερδών σε σχέση με την αύξηση των πωλήσεων.