ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ετος νοικυρέματος για τις εισηγμένες το 2003

Ετος ανασύνταξης των μεγάλων κυρίως εισηγμένων επιχειρήσεων αποδεικνύεται το 2003, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιεύουν. Από τη μελέτη ισολογισμών 164 εταιρειών, που αποτελούν το 70% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του X.A., προκύπτει ότι η αύξηση των πωλήσεων έφθασε το 14,03% σε σύγκριση με το 2002, ενώ η αύξηση των κερδών υπολογίζεται σε 37,04%. Πάντως, η μεγάλη αύξηση της κερδοφορίας δεν προκύπτει τόσο από την επέκταση των επιχειρήσεων όσο από τον περιορισμό των δαπανών και τη διευθέτηση παλαιότερων χρηματιστηριακών ζημιών.

Επίσης, πολλές επιχειρήσεις κατάφεραν να περάσουν σε κέρδη έπειτα από δύο συνεχόμενες χρήσεις με ζημίες, αποφεύγοντας έτσι να τεθούν σε καθεστώς επιτήρησης. Οταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία στοιχείων όλων των ισολογισμών των εισηγμένων εταιρειών, θα υπάρχουν ασφαλέστερα συμπεράσματα, ωστόσο διαφαίνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις οι εταιρείες βρίσκονται σε φάση αναδιοργάνωσης, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητά τους ακόμα και όταν δεν κερδίζουν μερίδα αγοράς.

Τράπεζες παντοκράτορες

Οι πέντε μεγαλύτερες τράπεζες (Εθνική, Alpha, EFG Eurobank, Εmpοriki και Πειραιώς) έχουν αποσπάσει το 95% των κερδών του κλάδου. Ενδιαφέρον όμως έχει και ο προσδιορισμός των πηγών της εκρηκτικής κερδοφορίας των τραπεζών εφέτος, που σημειώνει άνοδο κατά 65,4% (