ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Για τις άγονες γραμμές 27 εκατ. ευρώ

Στα 27 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να φθάσει το 2005 το ύψος των επιδοτήσεων των ακτοπλοϊκών εταιρειών για να καλύψουν δρομολογιακές ανάγκες προς τα νησιά που παρουσιάζουν χαμηλό επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Οι επιδοτούμενες ακτοπλοϊκές γραμμές, από τα υπουργεία Εμπορικής Ναυτιλίας (YEN) και Αιγαίου, ανέρχονται σε 81, ενώ δεν αποκλείεται στο μέλλον ο αριθμός τους να αυξηθεί δεδομένου ότι οι μεγάλες ακτοπλοϊκές εταιρείες, με τη δικαιολογία των κακών λιμενικών υποδομών και της χαμηλής κερδοφορίας, αρνούνται να προσεγγίζουν στα συγκεκριμένα νησιά.

Το κόστος των επιδοτήσεων, προς το παρόν, καλύπτεται από τον επίναυλο 3% που επιβάλλεται στους ναύλους επιβατών και οχημάτων καθώς και από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η κατάργηση του 3%

Ωστόσο εάν το υπουργείο, στο μέλλον, υλοποιήσει την προεκλογική εξαγγελία της κυβέρνησης για κατάργηση του επίναυλου 3% εκφράζονται φόβοι ότι το κόστος των επιδοτήσεων θα πρέπει να καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό ή από κάποιο άλλο «τέλος» που, ενδεχομένως, επιβληθεί για να καλυφθεί το υψηλό κόστος.

Να σημειωθεί ότι το 2001, πρώτο έτος εφαρμογής του νόμου 2932/2001 για την απελευθέρωση των εσωτερικών θαλάσσιων μεταφορών, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες επιδοτήθηκαν με 12 εκατομμύρια ευρώ, την περίοδο 2003-2004 το ποσόν της επιδότησης ανήλθε στα 23 εκατομμύρια ευρώ και για το 2005 θα φθάσει τα 27 εκατομμύρια ευρώ.

«Οσο η Πολιτεία δεν λαμβάνει μέτρα που θα οδηγήσουν στην πλήρη απελευθέρωση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και δεν βελτιώνει την υποδομή των λιμενικών εγκαταστάσεων φοβάμαι ότι το ύψος των επιδοτήσεων θα αυξάνεται συνεχώς» ανέφεραν στην «K» κύκλοι της ακτοπλοΐας.

Κερδίζουν πέντε εταιρείες

Από τις επιδοτήσεις για το 2005, φαίνεται να κερδίζουν πέντε εταιρείες:

– O εφοπλιστής κ. Φ. Μανούσης με δύο πλοία για οκτώ επιδοτούμενες γραμμές θα εισπράξει περίπου 7 εκατομύρια ευρώ, ο κ. Γ. Αγούδημος με δύο πλοία του θα εξυπηρετεί νησιά σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες και αναμένεται να εισπράξει περί τα 6 εκατομμύρια ευρώ, η ΛΑΝΕ θα εισπράξει περί τα 5 εκατομμύρια ευρώ, ο εφοπλιστής κ. Απ. Βεντούρης θα εισπράξει περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ, η ΑΝΕπου εξυπηρετεί τη γραμμή Κύθηρα, Αντικύθηρα, Καστέλι, Γύθειο και Νεάπολη Βοιών αναμένεται να εισπράξει 1,7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μικρότερα ποσά θα εισπράξουν και οι εταιρείες Blue Star Ferries και Hellenik Sea Ways, πρώην Hellas Flying Dolphins.