ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παραχωρήσεις στη «Νεώριον Σύρου»

Παραχωρείται στα ναυπηγεία «Νεώριον Σύρου» για όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας ως ναυπηγείων το δικαίωμα αποκλειστικής και χωρίς αντάλλαγμα εκμεταλλεύσεως της χρήσης του αιγιαλού και της προ αυτού θαλάσσιας περιοχής καθώς και των γηπέδων που δημιουργήθηκαν από προσχώσεις. Αυτό προβλέπει τροπολογία που υπογράφουν οι υπουργοί Οικονομικών, Ανάπτυξης, ΠΕΧΩΔΕ και Εμπορικής Ναυτιλίας με την αιτιολογία ότι παρόμοια παραχώρηση έχει γίνει και για τα ναυπηγεία Ελευσίνας και τα Ελληνικά Ναυπηγεία και ως εκ τούτου κρίθηκε αναγκαίο για τη βελτίωση των όρων ανταγωνισμού. Με την ίδια ρύθμιση -η οποία σημειωτέον είχε περιληφθεί σε σχετικό νομοσχέδιο που είχε κατατεθεί τον Ιανουάριο του 2004 από την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά τελικώς δεν ψηφίσθηκε- παρέχεται στην εταιρεία του Νεωρίου το δικαίωμα ανεγέρσεως, μετατροπής και κατεδαφίσεως κτιρίων και εγκαταστάσεων επί της αιγιαλίτιδας ζώνης που τους παραχωρείται με τον νόμο αυτό κατ’ αποκλειστική χρήση. Εξάλλου με άλλες τροπολογίες που κατατέθηκαν χθες στο νομοσχέδιο για την ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης προβλέπονται:

Η σύσταση επτά θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στην ανεξάρτητη αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη. Οι ανωτέρω θέσεις επιτρέπεται να καλύπτονται και με αποσπάσεις. Με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης θα ορίζονται οι αποζημιώσεις του προέδρου της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών, των προέδρων των Μονίμων Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων καθώς και των δύο μελών των επιτροπών αυτών.