ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανέλαβε νέο έργο η Encode

Την υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος ασφάλειας (Development of IT Security Detailed Policy, Standars, Guidelines, Awareness, Audit & BCP Strategy) για λογαριασμό μιας από τις μεγαλύτερες πετροχημικές εταιρείες παγκοσμίως ανέλαβε η ελληνική εταιρεία Encode που εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών ασφάλειας και διαχείρισης κινδύνου πληροφοριών. Το έργο που ανατέθηκε στην Encode είναι πολύπλευρο και σύνθετο, καθώς περιλαμβάνει το συντονισμό και τη διαχείριση διαφορετικών μεταξύ τους επιχειρηματικών τμημάτων, καθώς και τη δημιουργία πολυάριθμων παραδοτέων.