ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στη Marfin το 10,07% της Εγνατίας

O τραπεζικός κλάδος ανοίγει το γαϊτανάκι των φθινοπωρινών επιχειρηματικών εξελίξεων. Χθες το μεσημέρι και πιο συγκεκριμένα στις 12.50 μ.μ. η Marfin Financial Group ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να αποκτήσει το 10,07% των μετοχών της Εγνατίας Τράπεζας. Συνολικά η Marfin θα αποκτήσει 8.600.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εγνατίας Τράπεζας (δηλαδή ποσοστό 10,07% των κοινών ονομαστικών μετοχών της) έναντι τιμήματος 3,56 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικού τιμήματος 30.616.000 ευρώ. Η πώληση και μεταβίβαση των μετοχών θα καταρτιστεί στο σύστημα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών με προσυμφωνημένη συναλλαγή πακέτου εντός 6 εργάσιμων ημερών. Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η κατάρτιση της συναλλαγής εντός της ανωτέρω προθεσμίας λόγω των εκάστοτε ισχυόντων περιορισμών των ορίων απόκλισης των προσυμφωνημένων συναλλαγών πακέτων από την τιμή διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η πώληση και μεταβίβαση θα γίνει εξωχρηματιστηριακά, τηρουμένων των προϋποθέσεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας εντός του αναγκαίου προς τούτο χρόνου.