ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το μεγαλύτερο ποσοστό της Eurodrip περνάει στα χέρια της Global Finance

Πλειοψηφών μέτοχος στην εταιρεία Eurodrip θα είναι, μετά την ολοκλήρωση όλων των τυπικών διαδικασιών, ο όμιλος Global Finance, μετά τη συμφωνία των δύο μερών για την απόκτηση από τον δεύτερο πακέτο μετοχών που αντιστοιχούν στο 49,31% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης. Σε αυτό κατέληξαν οι βασικοί μέτοχοι της εταιρείας Eurodrip και του κεφαλαίου επενδυτικών συμμετοχών Global Capital Investors II LP, μέλους του ομίλου της Global Finance στις 2 Σεπτεμβρίου.

Σημειώνεται ότι η οριστική ολοκλήρωση του συγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου αναμένεται εντός των επόμενων 15 εργάσιμων ημερών, οπότε και θα έχει υπογραφεί και θα έχει υλοποιηθεί η σχετική σύμβαση και η συναλλαγή.

Βάσει αυτής της συμφωνίας, η Global Capital Investors II LP θα εξαγοράσει από τη Eurodrip πακέτο 5.400.000 μετοχών στην τιμή των 2,3 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι ποσοστού 49,31%. Οπως ανακοίνωσε η Eurodrip, το συνολικό τίμημα για την εξαγορά ανέρχεται σε 12.420.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, ο κ. Δημήτριος Παρασκευόπουλος, που θα παραμείνει πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας, θα μεταβιβάσει 3.744.400 μετοχές (34,47%) και η Bellaria Holdings Ltd 1.625.600 μετοχές (14,84%).