ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κατά 6% αυξήθηκαν τα ασφάλιστρα του κλάδου ζωής της ING Ελλάδος

Ανοδο 6% σημείωσαν τα ασφάλιστρα του κλάδου ζωής του ING Ελλάδος κατά τους έξι πρώτους μήνες του 2005. Τα ασφάλιστρα των δύο εταιρειών αυξήθηκαν κατά 4.1 εκατομμύρια και ανήλθαν σε 98.7 εκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση προήλθε από τα ασφαλιστήρια ζωής και νοσοκομειακών καλύψεων. Στην παραγωγή αυτή δεν έχουν συνυπολογιστεί τα επιπλέον 11.5 εκατομμύρια ασφάλιστρα ζωής που προέρχονται από την ING Πειραιώς Ασφαλιστική. «Αναφορικά με την κερδοφορία του εξαμήνου, τα αποτελέσματα ήταν πολύ ικανοποιητικά», όπως δήλωσε ο κ. Σταύρος Κωνσταντάς, CFO της ING Ελλάδας. «Συγκεκριμένα, τα κέρδη προ φόρων της ING Ζωής ανήλθαν σε 4.4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ της ING Γενικών σε 2.6 εκατομμύρια ευρώ», τόνισε ο κ. Κωνσταντάς. Αξίζει να επισημανθεί ότι τα ανωτέρω κερδοφόρα αποτελέσματα είναι με βάση το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο. Η επίπτωση της εφαρμογής των ΔΛΠ στις εταιρείες του ομίλου θα είχε θεαματικά αποτελέσματα στο 1ο εξάμηνο του 2005. Τα ίδια κεφάλαια για τις εταιρείες ζωής και γενικών του ομίλου θα ήταν κατά 90 εκατομμύρια ευρώ υψηλότερα, ενώ τα οικονομικά αποτελέσματα προ φόρων θα έμεναν σχεδόν ανεπηρέαστα. Το ING Group κατέχει την 9η θέση στην παγκόσμια λίστα του Forbes Global 2000, τη 17η θέση στη λίστα των 500 μεγαλύτερων εταιρειών παγκοσμίως, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή έκδοση του έγκριτου επιχειρηματικού περιοδικού Fortune, ενώ η Standard & Poors πρόσφατα αναβάθμισε το ING Group στην κατηγορία ΑΑ- από Α+.