ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ουραγός στην επιχειρηματικότητα η Ελλάδα

Οι συνθήκες για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα είναι οι χειρότερες ανάμεσα στις 30 χώρες του ΟΟΣΑ και τοποθετούν τη χώρα μας στην 80ή θέση ανάμεσα σε 155 χώρες, σύμφωνα με έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας με τίτλο «Επιχειρηματικότητα 2006: Δημιουργώντας θέσεις εργασίας» που δίδεται σήμερα στη δημοσιότητα. Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο οργανισμό, η Ελλάδα κάνει μεταρρυθμιστικά βήματα, τα οποία κρίνει θετικά, ώστε να γίνει ελαστικότερη η αγορά εργασίας.

Στη συγκεκριμένη έκθεση, η Παγκόσμια Τράπεζα κάνει ευθεία σύνδεση της δυνατότητας δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας με τη βελτίωση των επιχειρηματικών συνθηκών (χαμηλή φορολογία, περιορισμός της γραφειοκρατίας κ.λπ.). Σύμφωνα με το διεθνή οργανισμό τα μεγαλύτερα βήματα προόδου από αυτήν την άποψη κάνουν οι χώρες της ανατολικής Ευρώπης, προσπαθώντας να προσελκύσουν ξένους και να ενθαρρύνουν τους ντόπιους επιχειρηματίες, με μεταρρυθμίσεις ενώ υστερούν οι αφρικανικές και μεσανατολικές χώρες.

Η έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας απασχολείται με μια σειρά ζητημάτων που καθορίζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, μεταξύ των οποίων η ελαστικότητα της αγοράς εργασίας, η ευκολία ίδρυσης και διάλυση των εταιρειών, καθώς και λήψης των διαφόρων αδειών λειτουργίας, η μεταβίβαση ακινήτων, η προστασία των επενδυτών και των πιστωτών, η φορολογία, οι διαδικασίες για τις εισαγωγές και εξαγωγές και η δυνατότητα ουσιαστικής εφαρμογής των όρων των διαφόρων συμβάσεων και συμβολαίων. H Ελλάδα είναι χώρα με πολύ ανελαστική αγορά εργασίας, κατά την Παγκόσμια Τράπεζα, ενώ το σύστημα της φορολογίας χαρακτηρίζεται από υψηλούς φορολογικούς συντελεστές αλλά και από πολύ «χασομέρι», δηλαδή πρέπει να πάει κανείς πολλές φορές και για πολλή ώρα στις ΔΟΥ.

Την Παγκόσμια Τράπεζα απασχολεί και το κόστος μεταβίβασης των ακινήτων, στο οποίο συμπεριλαμβάνει και το κόστος δικηγόρων/συμβολαιογράφων όπου αυτό είναι υποχρεωτικό κάνοντας συγκεκριμένη αναφορά στην Ελλάδα (στα τρία τέταρτα των χωρών αυτό δεν είναι υποχρεωτικό). Στη χώρα μας χρειάζονται 12 πιστοποιητικά, 23 ημέρες και κόστος εφορίας κ.λπ. 13,7% της (αντικειμενικής) αξίας του ακινήτου για τη μεταβίβαση.