ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση καθαρών κερδών 35,3% η S&B, στο εξάμηνο

Σε ανοδική τροχιά κινήθηκαν τα εξαμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου S&B, λόγω της αύξησης των πωλήσεων σε συνδυασμό με την ανοδική αναπροσαρμογή των τιμών και τη συγκράτηση των διοικητικών εξόδων. Ετσι, σε ενοποιημένη βάση οι πωλήσεις ανήλθαν σε 214,1 εκατ. ευρώ έναντι 174,05 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2004, σημειώνοντας αύξηση 23%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 21,2% και ανήλθαν σε 34,05 εκατ. ευρώ έναντι 28,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά τους εκτιμώμενους φόρους ενισχύθηκαν κατά 35,3%, ανερχόμενα σε 12,65 εκατ. ευρώ.

Ωθηση από ορυκτά και SΤΟLLΒΕRG

Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, στον τομέα των Βιομηχανικών Ορυκτών, που αντιπροσωπεύει το 80% περίπου των πωλήσεων του ομίλου, η αύξηση του τζίρου ήταν 35,7% διαμορφούμενος στα 171,67 εκατ. ευρώ από 126,55 εκατ. ευρώ). Αυτό οφείλεται τόσο στην εξαγορά της STOLLBERG στο τέλος Ιουνίου του 2004, όσο και σε οργανική αύξηση πωλήσεων των Βιομηχανικών Ορυκτών κατά 8,5%.

Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων του τομέα αυτού αυξήθηκαν κατά 29,7%.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι η θετική αυτή εξέλιξη στα αποτελέσματα του εξαμήνου, εν μέσω γενικότερης αστάθειας στη διεθνή οικονομία, διατήρησης των ναύλων σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και ραγδαίας αύξησης του κόστους της ενέργειας, οφείλεται κατά βάση στις ισχυρές θέσεις που οι διάφοροι κλάδοι βιομηχανικών ορυκτών της S&B κατέχουν στις αγορές όπου δραστηριοποιούνται. Οι πωλήσεις του τομέα εμπορικών δραστηριοτήτων (ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ AEE & ERGOTRAK A.E.) σημείωσαν μείωση κατά 10,7% (από 47,49 εκατ. ευρώ σε 42,43 εκατ. ευρώ), οφειλόμενη κυρίως στην υστέρηση των αγορών το α’ εξάμηνο του 2005 σε σχέση με το «προ-ολυμπιακό» α’ εξάμηνο του 2004.