ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιβράδυνση ανάπτυξης στα Βαλκάνια

Τις τελευταίες πολιτικοοικονομικές εξελίξεις των γειτονικών χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης παρουσιάζει η Εθνική Τράπεζα στην περιοδική έκδοση South Eastern Europe and Mediterranean Emerging Market Economies Bulletin. Παρακάτω παρουσιάζονται τα κυριότερα συμπεράσματα της έκδοσης:

– Ρουμανία. H ανάγκη επίσπευσης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και τήρησης του επίσημου χρονοδιαγράμματος για ένταξη της χώρας στην E.E., το 2007, συνέβαλε στην υποχώρηση της πολιτικής αβεβαιότητας σχετικά με την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, τουλάχιστον το επόμενο διάστημα. Ομως, η παραμονή στην εξουσία μιας κυβέρνησης μειοψηφίας ενδέχεται να καθυστερήσει περαιτέρω την υλοποίηση των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών. Πάντως, παρά τις καθυστερήσεις, θεωρείται πολύ πιθανή η ένταξη της χώρας στην E.E., σύμφωνα με το επίσημο χρονοδιάγραμμα, το 2007. Στον οικονομικό τομέα, αναμένεται σημαντική επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας (πρόβλεψη για αύξηση του ΑΕΠ 5,1% έναντι 8,3% το 2004) εξαιτίας της αρνητικής επίδρασης από την ανατίμηση της πραγματικής ισοτιμίας στις καθαρές εξαγωγές, αλλά και της καταστροφής της αγροτικής παραγωγής από τις εκτεταμένες πλημμύρες. Σημαντική είναι η επίπτωση των φυσικών καταστροφών και στη δημοσιονομική πολιτική.

– Βουλγαρία. Αναμένεται μικρή επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας (πρόβλεψη για αύξηση του ΑΕΠ 5% έναντι 5,6% το 2004) λόγω κάμψης της ιδιωτικής κατανάλωσης, εξαιτίας μείωσης του ρυθμού αύξησης της πιστωτικής επέκτασης αλλά και καταστροφών στην αγροτική παραγωγή από τις εκτεταμένες πλημμύρες. Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να διευρυνθεί περαιτέρω (9% του ΑΕΠ έναντι 7,5% το 2004), εν μέρει εξαιτίας της επιβάρυνσης από τις αυξημένες τιμές πετρελαίου διεθνώς. Και στη Βουλγαρία σημαντικές είναι οι επιπτώσεις από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές.

– Σερβία/Μαυροβούνιο. Οι σχέσεις της Σερβίας και του Μαυροβουνίου με το ΔΝΤ και την E.E. βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή. Στο τέλος Ιουνίου, το Ταμείο ενέκρινε εννεάμηνη παράταση του ισχύοντος προγράμματος χρηματοδοτικής ενίσχυσης μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Ομως, η κυβέρνηση μειοψηφίας δεν έχει μέχρι σήμερα προχωρήσει στην υλοποίηση των δύο βασικών μεταρρυθμίσεων – όρων για την υλοποίηση του προγράμματος -την αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού συστήματος και την αναδιάρθρωση και ιδιωτικοποίηση των δύο κρατικών διυλιστηρίων NIS- λόγω αντιδράσεων στο εσωτερικό του συνασπισμού και στην αντιπολίτευση. Οσον αφορά την οικονομία, είναι πλέον ορατή η επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης (πρόβλεψη για αύξηση του ΑΕΠ κατά 4,7% έναντι 7,5% το 2004) εξαιτίας της συνέχισης περιοριστικής νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής.

– FYROM. H πλήρης εφαρμογή της συνθήκης της Οχρίδας και η υπογραφή, την 1η Σεπτεμβρίου, νέας τριετούς προληπτικής συμφωνίας με το ΔΝΤ, ύψους 75,8 εκατ. δολαρίων, με άμεση καταβολή της πρώτης δόσης ποσού 15,4 εκατ. δολαρίων, φαίνεται ότι ενισχύουν την εσωτερική πολιτική σταθερότητα και την εμπιστοσύνη επενδυτών και καταναλωτών.

– Αλβανία. Στον οικονομικό τομέα, αναμένεται ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας για τρίτο συνεχές έτος (πρόβλεψη για αύξηση του ΑΕΠ κατά 6,1% έναντι 5,9% το 2004), ενώ στον τομέα της νομισματικής πολιτικής, νέα μείωση του βασικού επιτοκίου, στο 4,5%, στο τέλος του τρέχοντος έτους. H εξέλιξη αυτή θα συμβάλει στην ενίσχυση της πιστωτικής επέκτασης στον ιδιωτικό τομέα χωρίς, όμως, αρνητικές συνέπειες στον πληθωρισμό και στην εξωτερική κατάσταση της οικονομίας, λόγω του χαμηλού βαθμού τραπεζικής διείσδυσης.