ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μικρή μείωση ενεργητικού στην εγχώρια αγορά Α/Κ

Μείωση της τάξης του 0,33% (96,06 εκατ. ευρώ), σημείωσαν τα υπό διαχείριση κεφάλαια της ελληνικής αγοράς την περασμένη εβδομάδα (8 – 15 Σεπτεμβρίου) και περιορίστηκαν στα 28,90 δισ. ευρώ.

Το ισοζύγιο εισροών – εκροών διαμορφώθηκε αρνητικό κατά 88,14 εκατ. ευρώ έπειτα από εξαγορές μεριδίων που προήλθαν κυρίως από τα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, ενώ σε επίπεδο αποδόσεων η πλειοψηφία των Α/Κ Εσωτερικού κατέγραψε απώλειες. Το ενεργητικό των Funds of Funds διαμορφώθηκε στα 246,55 εκατ. ευρώ, έπειτα από θετικές ροές ύψους 14,22 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, απώλειες σε αποδόσεις και μερίδια κατέγραψαν τα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού με απόδοση -0,33% (αντίστοιχη του Γενικού Δείκτη του Χ.Α., -0,37%), και εκροές ύψους 12,03 εκατ. ευρώ.

Ως αποτέλεσμα, το ενεργητικό μειώθηκε κατά 0,73%, στα 4,58 δισ. ευρώ. Αντίθετα, τα υπό διαχείριση κεφάλαια των Μετοχικών Α/Κ Εξωτερικού σημείωσαν άνοδο κατά 1,17%, στα 897,44 εκατ. ευρώ, έπειτα από εβδομαδιαία απόδοση 1,25% και θετικές ροές 2,04 εκατ. ευρώ.

Μείωση σημειώθηκε στα υπό διαχείριση κεφάλαια των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού, κατά 0,47%, στα 5,44 δισ. ευρώ, λόγω των αρνητικών ροών 24,64 εκατ. ευρώ και των οριακών απωλειών της τάξης του 0,04%, που σημειώθηκαν στην απόδοσή τους.

Οι σημαντικότερες εισροές της εβδομάδας (103,65 εκατ. ευρώ) κατευθύνθηκαν στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, ενισχύοντας το ενεργητικό στα 7,75 δισ. ευρώ.

Αρνητική ήταν η εβδομάδα για τα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, όπου οι εξαγορές μεριδίων ύψους 189,39 εκατ. ευρώ περιόρισαν το ενεργητικό κατά 2,94%, στα 6,20 δισ. ευρώ. Το μερίδιο αγοράς της κατηγορίας διαμορφώθηκε στο 21,47%.

Τέλος, το ενεργητικό των Μεικτών Α/Κ Εσωτερικού μειώθηκε οριακά κατά 0,03%, στα 1,18 δισ. ευρώ, λόγω της αρνητικής εβδομαδιαίας απόδοσης της τάξης του 0,19%, παρά τις περιορισμένες θετικές ροές ύψους 877 χιλ. ευρώ.