ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εκδοση δύο ομολόγων ύψους 1,280 δισ. ευρώ από τους νέους ιδιοκτήτες της TIM Ελλάς

Την έκδοση δύο ομολογιακών δανείων, 925 και 355 εκατ. ευρώ προωθεί η Ελλάς Τηλεπικοινωνίες II, η μητρική εταιρεία της Troy GAC Τηλεπικοινωνίες Α.Ε., του κύριου μετόχου της ΤΙΜ Ελλάς. Σε ανακοίνωση της τελευταίας αναφέρεται ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να προσφερθούν 925 εκατ. με την έκδοση προνομιούχων εγγυημένων ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου με λήξη το 2012 και 355 εκατ. με την έκδοση προνομιούχων ομολόγων με λήξη το 2013. Εάν προχωρήσει η προσφορά τα ομόλογα θα διατεθούν σε συνδυασμό ευρώ και δολαρίων ΗΠΑ. Τα ποσά που θα συγκεντρωθούν από την προσφορά θα αποπληρώσουν: (i) τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα βραχυπρόθεσμα δάνεια που χρηματοδότησαν την εξαγορά του 80,87% των μετοχών της ΤΙΜ Ελλάς από ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια που ανήκουν σε θυγατρικές εταιρείες των APAX Partners και Texas Pacific Group ή διαχειρίζονται από αυτές, λοιπές εκκρεμείς δανειακές υποχρεώσεις της ΤΙΜ Ελλάς καθώς και (ii) την αγορά των μετοχών της μειοψηφίας της ΤΙΜ Ελλάς.

Τρόπος προσφοράς

Κατά συνέπεια, τα ομόλογα θα προσφερθούν και θα πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με τον Κανονισμό 144Α μόνο σε «επαγγελματίες θεσμικούς αγοραστές» και εκτός των ΗΠΑ σύμφωνα με τον Κανονισμό S της νομοθεσίας περί Χρηματιστηρίου.

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings, αξιολόγησε χθες την πιστοληπτική ικανότητα της TIM Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕ (με έδρα στην Ελλάδα) ως Β (Senior Unsecured) με σταθερή προοπτική. Η μεσοπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα ορίστηκε σε Β.

Ο οίκος (η Fitch) υπογραμμίζει τη «δυναμική, καινούργια» στρατηγική κατεύθυνση των νέων ιδιοκτητών και του νέου management team, η οποία έφερε ως αποτέλεσμα την πρόσφατη βελτίωση που σημείωσαν οι λειτουργικοί δείκτες, παρόλο που αυτό δεν έχει αποτυπωθεί ακόμη στις χρηματοοικονομικές επιδόσεις της εταιρείας. Η Fitch περιμένει ότι οι επιδόσεις θα σταθεροποιηθούν μέσα στον επόμενο χρόνο και το 2007 η εταιρεία θα επιστρέψει στην ανάπτυξη. Επιπλέον, η χρηματοοικονομική δομή, χωρίς χρεολυτικά δάνεια και με την επικείμενη έκδοση ανανεώσιμης πίστωσης, προσφέρει στην εταιρεία σημαντική χρηματοοικονομική ευελιξία που υποστηρίζει την αξιολόγηση.