ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε κερδοφόρα ρότα η Attica Group

O Ομιλος Attica Group ανακοίνωσε χθες τα εξαμηνιαία αποτελέσματα του 2005, σύμφωνα με τα οποία οι πωλήσεις διαμορφώνονται σε 165,0 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ τόκων και αποσβέσεων στα 33,0 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου το β΄ τρίμηνο του 2005 ανήλθαν σε 2,9 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ομίλου, τα παραπάνω αποτελέσματα προέρχονται από την εκμετάλλευση 8 πλοίων Superfast, 8 πλοίων Blue Star και 2 πλοίων Ro-Ro έναντι 8 Superfast και 10 Blue Star το α΄ εξάμηνο 2004.

Στα καθαρά αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2004 περιλαμβάνονται καθαρό κέρδος 5,9 εκατ. ευρώ από την πώληση των Superfast I, Blue Bridge και Blue Sky. Στα καθαρά αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2005 περιλαμβάνονται αποσβέσεις ύψους 18,8 εκατ. ευρώ (έναντι 19,6 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2004) και χρηματοοικονομικά έξοδα 12,7 εκατ. ευρώ (έναντι 17,0 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2004).

Επιδόσεις των πλοίων

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το πολύ αυξημένο κόστος του πετρελαίου επιβάρυνε σημαντικά τα έξοδα εκμετάλλευσης των πλοίων.

Στις γραμμές Ελλάδας-Ιταλίας, τα Superfast V, Superfast VI, Superfast XI και Superfast XII επρώτευσαν στη μεταφορά επιβατών και φορτηγών οχημάτων με μερίδια αγοράς 27,7% και 25,7% αντίστοιχα.

Στη γραμμή Γερμανίας-Φινλανδίας τα Superfast VII και Superfast VIII μετέφεραν 78.680 επιβάτες (μείωση 4,4%), 30.828 φορτηγά οχήματα (αύξηση 26,8%) και 22.887 I.X. αυτοκίνητα (μείωση 6,6%), ενώ τα δύο νεοδρομολογηθέντα στη γραμμή Rostock, Γερμανίας-Uusikau-punki, Φινλανδίας, φορτηγά-οχηματαγωγά (RoRo) Marin και Nordia, μετέφεραν 7.439 φορτηγά οχήματα στο διάστημα 13/1-30/6/05.

Στην απευθείας και μοναδική θαλάσσια σύνδεση με επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία μεταξύ Σκωτίας και Ηπειρωτικής Ευρώπης, τα Superfast IX και Superfast X μετέφεραν 78.656 επιβάτες (αύξηση 3,6%), 18.516 φορτηγά οχήματα (αύξηση 0,6%) και 15.011 I.X. αυτοκίνητα (αύξηση 8,8%).

Οι συμμετοχές

Στο α΄ εξάμηνο 2005, η Blue Star Ναυτιλιακή A.E., η οποία ανήκει σε ποσοστό 48,8% στην Attica Group, παρουσιάζει αύξηση 19,4% στα Ενοποιημένα Κέρδη προ Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), και Καθαρά Κέρδη 1,1 εκατ. ευρώ, έναντι Ζημίας 1,7 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2004. Στη βελτίωση των αποτελεσμάτων συνέβαλε και η μεταδρομολόγηση του πλοίου Blue Star 1 από τις γραμμές της Ακτοπλοΐας στη διεθνή γραμμή Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Μπάρι.

Κατά τη διάρκεια του α΄ εξαμήνου 2005 η Attica Group απέκτησε ποσοστό 10,51% στις Μινωικές Γραμμές ANE και 12,33% στην Hellas Flying Dolphins.