ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της SEX Form

Ανεστάλη χθες, προσωρινά, η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας «Βιομηχανία Εσωρούχων Sex Form», αφού είναι γνωστό ότι η εισηγμένη βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζήτησε από το Χρηματιστήριο Αθηνών να προβεί στην αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας «Βιομηχανία Εσωρούχων Sex Form Α.Ε.», διότι η εταιρεία δεν έχει ενημερώσει το επενδυτικό κοινό μεταξύ άλλων, α) για την τύχη ποσού πέντε εκατομμυρίων ευρώ που έχει καταβληθεί (σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της εταιρείας «για τη διενέργεια διαπραγματεύσεων») στον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο κ. Αντώνιο Παπαδόπουλο και β) για τους λόγους για τους οποίους δεν χρησιμοποιεί μέρος του ποσού αυτού για την άμεση πληρωμή των εργαζομένων της και των λοιπών οφειλών της εταιρείας. Κατόπιν τούτων η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έκρινε ότι δεν διασφαλίζεται προσωρινά και απειλείται η ομαλή λειτουργία της αγοράς, η δε αναστολή επιβάλλεται για λόγους προστασίας του επενδυτικού κοινού. O πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σπύρος Καπράλος, λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή των μετοχών της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ SEX FORM ΑΕ», από χθες 20 Σεπτεμβρίου 2005.