ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

H Ανδρομέδα αγοράζει 10% των μετοχών της

Την αγορά του 10% των ιδίων μετοχών με στόχο την ακύρωσή τους ενέκριναν χθες οι μέτοχοι της Alpha Trust Ανδρομέδα κατά την έκτακτη συνέλευση της εταιρείας, με απαρτία 70,96%.

Αναλυτικότερα, αποφασίστηκε με 19.835.454 ψήφους (ποσοστό 97,54% επί των παρισταμένων ή εκπροσωπηθέντων μετόχων), έναντι 500.000 (ποσοστό 2,46% επί των παρισταμένων ή εκπροσωπηθέντων μετόχων), η αγορά 2.865.880 ιδίων μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας με σκοπό την ακύρωσή τους.

Η ανώτατη τιμή αγοράς ορίστηκε στα 4 ευρώ και η κατώτατη στα 0,01 ευρώ, η δε περίοδος αγορών είναι δώδεκα μήνες, δηλαδή από 3 Οκτωβρίου 2005 μέχρι 19 Σεπτεμβρίου 2006.

Σημειώνεται ότι η χθεσινή γενική συνέλευση αποτέλεσε τη συνέχεια της έκτακτης γενικής συνέλευσης που είχε συγκληθεί στις 24 Αυγούστου 2005 και στην οποία κατόπιν αίτησης της μετόχου εταιρείας QVT Fund LP (η οποία άσκησε δικαίωμα μειοψηφίας) αποφασίσθηκε η αναβολή λήψης απόφασης αγοράς ιδίων μετοχών, ενώ καταψηφίστηκε και η μετατροπή της επενδυτικής σε αμοιβαίο κεφάλαιο, πρόταση που είχε θέσει η QVT Fund.

Επίσης, στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης έγινε αναφορά στην ικανοποιητική μερισματική απόδοση της Ανδρομέδας, αλλά και η σταθερότητα των αποδόσεων που παρουσιάζει στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της.

Εν τω μεταξύ, με ζημίες έκλεισε την εταιρική χρήση (1 Ιουλίου 2004 – 30 Ιουνίου 2005) η επενδυτική Νexus.

Σύμφωνα με τον δημοσιευμένο ισολογισμό της χρήσης η επενδυτική κατέγραψε ζημίες ύψους 72,73 χιλιάδων ευρώ, έναντι κερδών 965 χιλιάδων ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Οι πρόσοδοι χαρτοφυλακίου παρουσιάζουν μείωση 25,94%, καθώς κατήλθαν στις 257,1 χιλιάδες ευρώ, σε σχέση με 347,35 χιλιάδες ευρώ της προηγούμενης περιόδου, με τα κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων να υποχωρούν κατά 61,16%, στις 541,4 χιλιάδες ευρώ, έναντι 1,39 χιλιάδων ευρώ το 2003.

H συνολική αξία των επενδύσεων της Nexus, σε τιμές κλεισίματος της 30 Ιουνίου 2005 ήταν μικρότερη της αξίας αποτίμησής τους κατά 25.000 ευρώ.