ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Λούλης: 10 εκατ. ευρώ η επένδυση στην Αλβανία

Επένδυση ύψους 10 εκατ. ευρώ αποτελεί η νέα βιομηχανική μονάδα του ομίλου Λούλη στην Αλβανία που εγκαινιάσθηκε πρόσφατα. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν κυλινδρόμυλο άλεσης μαλακού σίτου δυναμικότητας 320 τόνων ανά 24ωρο, σιλό δημητριακών χωρητικότητας 10.000 τόνων με ρυθμό παραλαβής σίτου 150 τόνων την ώρα, σιλό έτοιμων προϊόντων 600 τόνων και αποθήκες 1.200 τ.μ. H νέα μονάδα έχει πιστοποιηθεί σε όλες τις φάσεις της παραγωγής κατά τα διεθνή πρότυπα ποιότητας ISO 9001:2000 και HACCP. O όμιλος Λούλη δραστηριοποιείται στην Αλβανία απο 1993 και έως πρόσφατα κάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών της χώρας σε αλεύρι κατέχοντας μερίδιο αγοράς περί το 20%, ενώ από το 1998 είχε προχωρήσει στην κατασκευή κεντρου διανομής στα Τίρανα. Το 2000 οι πωλήσεις αλεύρων Λούλη από την Ελλάδα στην αλβανική αγορά έφθασαν τα 10 εκατ. ευρώ. Σήμερα με το νέο μύλο οι αλέσεις αναμένεται να φθάσουν τους 100.000 τόνους ετησίως και ο κύκλος εργασιών τα 20 εκατ. ευρώ καλύπτοντας το 35% της αγοράς.