ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο περιουσιολόγιο 30 εκατ. ακίνητα

Με καθυστέρηση επτά χρόνων ξεκινά η καταγραφή όλων των ακινήτων που κατέχουν οι Ελληνες, στο πληροφορικό σύστημα taxis. Αυτό διευκολύνει το Δημόσιο να διενεργεί διασταυρώσεις στις ιδιοκτησίες, ενώ παράλληλα, όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, θα βοηθήσει σε σημαντικό βαθμό στην επιβολή του ΦΠΑ στην οικοδομή, ενώ θα οδηγήσει και στην κατάργηση του Φόρου μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας. Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό δίχτυ που θα απλωθεί σε 30.000.000 ακίνητα με στόχο τη συστηματική παρακολούθηση των πάσης φύσεως μεταβολών της περιουσιακής κατάστασης των πολιτών.

Με το νέο σύστημα, οι μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης του πολίτη θα γίνονται με εύκολο και απλό τρόπο στις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα πληροφόρησης, δήλωσης μεταβολής ορισμένων στοιχείων καθώς και έκδοσης των σχετικών πιστοποιητικών μέσω του Διαδικτύου σε 24ωρη βάση.

Στόχος, είναι η απλοποίηση στις συναλλαγές των πολιτών με τις φορολογικές αρχές και η δημιουργία ενός περιουσιακού χάρτη ακινήτων, που θα καταλαμβάνει ολόκληρη τη χώρα, έτσι ώστε να είναι εφικτή η εφαρμογή σειράς μέτρων στα ακίνητα όπως ο ΦΠΑ, το τέλος υπερτιμήματος καθώς και ο φόρος κατοχής.

Ο ανάδοχος και η ΓΓΠΣ θα επεξεργαστούν τα έντυπα Ε9 που συμπλήρωσαν φέτος οι φορολογούμενοι και εντός του 2006 υπολογίζεται να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία το περιουσιολόγιο.

Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης δομής και μηχανισμού καταγραφής, διαχείρισης και παροχής ενημερωτικών πληροφοριών για τα δηλούμενα περιουσιακά δικαιώματα φυσικών και νομικών προσώπων (περιουσιολόγιο), με κύριο στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών αλλά και τον έλεγχο των μεταβιβάσεων.

Στελέχη της ΓΓΠΣ επισημαίνουν πως έχει ληφθεί πλήρης μέριμνα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά την αποθήκευση, διακίνηση και καταγραφή τους.