ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πιστοποίηση της AVIN με OHSAS 18001 των LIoyd’s

Με το πιστοποιητικό Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) 18001 των LIoyd’s πιστοποιήθηκε η Avin Inrenational SA του Ομίλου Βαρδινογιάννη. H εταιρεία διαχείρισης δεξαμενοπλοίων εξασφάλισε την ως άνω πιστοποίηση πρώτη στην Ελλάδα και μεταξύ τριών ακόμη εταιρειών παγκοσμίως και, σε συνδυασμό με τις άλλες πιστοποιήσεις της, κατατάσσεται μεταξύ των πλέον σύγχρονων ναυτιλιακών εταιρειών με τόσο υψηλά επίπεδα ποιότητας. Το δυναμικό της AVIN συνθέτουν σε ετήσια βάση 1.500 ναυτικοί και 120 διοικητικοί υπάλληλοι, με υψηλή κατάρτιση, που προσφέρουν ετησίως στην εθνική οικονομία υψηλά ποσά συναλλάγματος.