ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

H Ελληνική Τράπεζα μείωσε τα σταθερά επιτόκια στεγαστικών

Σε μείωση των σταθερών επιτοκίων στεγαστικών δανείων για 3, 5, 7, 10 και 15 χρόνια προχώρησε η Ελληνική Τράπεζα. Αναλυτικά οι αλλαγές έχουν ως εξής:

– «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Σταθερού Επιτοκίου 3ετούς Διάρκειας»: το επιτόκιο μειώθηκε σε 4,70% από 5,00%.

– «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Σταθερού Επιτοκίου 5ετούς Διάρκειας»: το επιτόκιο μειώθηκε σε 5,00% από 5,50%.

– «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Σταθερού Επιτοκίου 7ετούς Διάρκειας»: το επιτόκιο του 1ου έτους μειώθηκε σε 3,55% από 3,60%, ενώ του 2ου έως 7ου έτους μειώθηκε σε 5,60% από 6,20%.

– «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Σταθερού Επιτοκίου 10ετούς Διάρκειας»: το επιτόκιο μειώθηκε σε 5,60% από 6,20%.

– «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Σταθερού Επιτοκίου 15ετούς Διάρκειας»: το επιτόκιο μειώθηκε σε 5,90% από 6,40%.