ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διπλάσιες αλλά λίγες οι ξένες επενδύσεις

Μείζον ζητούμενο παραμένουν για την Ελλάδα οι ξένες επενδύσεις. Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες ο OHE (στην ετήσια έκθεση World Investment Report) δείχνουν ότι τα κεφάλαια που εισέρρευσαν στη χώρα το 2004 για ξένες επενδύσεις ανήλθαν στο 1,35 δισ. δολάρια από 661 εκατ. δολ. το 2005 και 50 εκατ. δολάρια το 2002.

Αν και το 2004 οι ξένες επενδύσεις παρουσίασαν διπλασιασμό στην Ελλάδα, εν τούτοις η χώρα μας παραμένει ουραγός στο συγκεκριμένο ζήτημα. H Τουρκία, για παράδειγμα, το 2004 είχε ξένες επενδύσεις ύψους 2,7 δισ. δολαρίων, ενώ το ίδιο έτος στη Μεγάλη Βρετανία οι ξένες επενδύσεις ανήλθαν στα 78,4 δισ. δολάρια.

Από τα στοιχεία του OHE προκύπτει ακόμα ότι το 2004 υλοποιήθηκαν στη χώρα μας «εκ του μηδενός» 56 ξένα επενδυτικά σχέδια έναντι 42 το 2003 και 26 το 2002.

Αντίστοιχα από τη χώρα μας εξήχθησαν για επενδύσεις σε άλλες χώρες 607 εκατ. δολ. το 2004 έναντι 47 εκατομμυρίων το 2003 και 655 εκατ. το 2002. Συνολικά το συσσωρευμένο απόθεμα των ξένων επενδύσεων που έχουν εισρεύσει στην Ελλάδα έφθασε πέρυσι τα 27,2 δισ. δολ. έναντι 14,1 δισ. δολαρίων το 2000 και 5,6 δισ. δολ. το 1990. Αντίστοιχα, το απόθεμα των ελληνικών επενδύσεων στο εξωτερικό έφθασε το 2004 τα 13 δισ. δολ. έναντι 6 δισ. το 2000 και 2,9 δισ. δολ. το 1990.

Οι εισροές ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα το 2004 αντιστοιχούσαν στο 2,6% του ακαθάριστου παγίου κεφαλαίου έναντι 1,5% το 2003 και 0,2% το 2002. Το συνολικό απόθεμα εισροών ξένων επενδύσεων το 2004 αντιστοιχούσε στο 13,2% του ΑΕΠ της χώρας μας έναντι 12,4% το 2003 και 6,8% το 2002. Αντίστοιχα, οι εκροές ξένων επενδύσεων από την Ελλάδα αντιστοιχούσαν το 2004 στο 1,2% του ΑΕΠ της χώρας μας έναντι μόλις 0,1% το 2003 και 2,1% το 2002.

Το συνολικό απόθεμα των ελληνικών ΞΑΕ στο εξωτερικό αντιστοιχούσε το 2004 στο 6,4% του ΑΕΠ της Ελλάδας έναντι 5,4% το 2003 και 3,4% το 2002.

Τα σημαντικότερα ξένα επενδυτικά σχέδια του 2004

Οι σημαντικότερες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα εντός του 2004 αφορούσαν την εξαγορά της Panafon AEET από τη Vodafone, η οποία πραγματοποιήθηκε εν μέρει το 2003 και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2004, την εξαγορά της Γενικής Τράπεζας από τη Societe Generale, την εξαγορά της Delta Singular Outsourcing Services από την αμερικανική First Data, την αύξηση της συμμετοχής της Paneuropean Oil And Industrial Holdings S.A. στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. τον Αύγουστο και την εξαγορά της Κωτσόβολος Α.Ε. από την Dixons τον Σεπτέμβριο.