ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δυναμική άνοδος κερδών 62,3% η Εθνική

Ξεπέρασαν τις προσδοκίες τα αποτελέσματα της Εθνικής Τράπεζας στο πρώτο εξάμηνο του 2005. H πολυήμερη απεργία του Ιουνίου δεν αναχαίτισε τη δυναμική του ομίλου, με τα καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας να διαμορφώνονται στα 330 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο αύξηση της τάξης του 62,3%.

H σημαντική ενίσχυση των οργανικών εσόδων (+12,9%) σε συνδυασμό με την περαιτέρω μείωση των εξόδων (-3,6%) ήταν τα δύο κύρια σημεία που έκαναν τη διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα. H ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας του ομίλου είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2004, η οποία διαμορφώθηκε στο ιστορικό υψηλό του 28%.

Λιανική αντεπίθεση

Σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2005 τα αποτελέσματα της Εθνικής βελτιώθηκαν κατά 10% απορροφώντας δίχως αναταράξεις τις συνέπειες της πολυήμερης απεργίας, επίδοση που αποδίδεται στα σημαντικά αποτελέσματα της «αντεπίθεσης» του ομίλου στον τομέα της τραπεζικής λιανικής. Σε γενικές γραμμές, η τράπεζα κατά το δεύτερο τρίμηνο κατόρθωσε να «παράγει» τα έσοδα του πρώτου τριμήνου παρά το γεγονός ότι «δούλεψε» μόνο δύο μήνες.

Οι χορηγήσεις λιανικής αυξήθηκαν κατά 26,2%, ενώ η διοίκηση της Εθνικής θέλοντας να διαλύσει κάθε αμφιβολία για τις επιπτώσεις της απεργίας, ανακοίνωσε ότι με την ενεργοποίηση ενός μεγάλης κλίμακας προγράμματος προώθησης πωλήσεων κατάφερε στο τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου να πετύχει την αύξηση των εκταμιεύσεων στεγαστικών δανείων κατά 34%.

Το σύνολο των χορηγήσεων του ομίλου ανήλθε σε 29.6 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 18% σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής η υγιής ανάπτυξη του δανειακού χαρτοφυλακίου αντανακλάται από το γεγονός ότι στο τέλος του πρώτου εξαμήνου τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, μετά τις σχετικές προβλέψεις, αντιπροσωπεύουν μόλις 1% του συνολικού χαρτοφυλακίου. Οι προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 11% και ανήλθαν στα 1,18 δισ. ευρώ.

Αλμα στη N.A. Ευρώπη

Αύξηση κατά 59% σε ετήσια βάση καταγράφουν οι χορηγήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, υπερβαίνοντας τα 1,7 δισ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν αλματώδη αύξηση και ανήλθαν σε 43 εκατ. αντιπροσωπεύοντας το 10% του συνόλου της κερδοφορίας του Ομίλου. Το σύνολο των καταστημάτων του ομίλου στη N.A. Ευρώπη ανέρχεται σήμερα σε 226 έναντι 206 στο τέλος του 2004.

Αύξηση κατά 8% από την αρχή του έτους παρουσίασαν οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως, ενώ στο σύνολό τους οι καταθέσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 5,3% από την αρχή του έτους, υπερβαίνοντας τα 43 δισ. ευρώ.

Ο βασικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου (Tier-I) εκτιμάται στο επίπεδο του 8,5%, αυξημένος κατά 50 μονάδες βάσης από την αρχή του έτους, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (Tier-I & Tier-II) στο τέλος του Ιουνίου προσεγγίζει το 15,7%.