ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εταιρεία-κολοσσός από τη συγχώνευση ΔΕΛΤΑ – Chipita

Τη μεγαλύτερη εταιρεία τροφίμων δημιουργεί η συγχώνευση της ΔΕΛΤΑ με την Chipita, καθώς η απορρόφηση στη νέα εταιρεία των θυγατρικών στη ΔΕΛΤΑ, ΔΕΛΤΑ Γάλακτος, Goody’s, Μπαρμπα-Στάθης. Παράλληλα, η εταιρεία ΔΕΛΤΑ Παγωτού πωλείται στη Νestle.

Η νέα εταιρεία, με την προσωρινή επωνυμία BrandCo, με βάση τα αποτελέσματα του τελευταίου 12μήνου, έχει κύκλο εργασιών 859,1 εκατ. ευρώ, καθαρά κέρδη 38 εκατ. ευρώ, έσοδα προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων 151,1 εκατ. ευρώ, ίδια κεφάλαια άνω των 500 εκατ. ευρώ και παρουσία σε 28 χώρες με μεγάλο εύρος προϊόντων διατροφής. Στη νέα εταιρεία, τα προϊόντα γάλακτος θα συμμετέχουν με 43% στη διαμόρφωση του τζίρου, τα σνακ με 31%, η εστίαση με 18% και τα κατεψυγμένα προϊόντα με 8%. Συνολικά, θα δραστηριοποιείται σε 14 κατηγορίες προϊόντων με μερίδια από 11% έως 96%. Στη νέα εταιρεία πρόεδρος θα είναι ο κ. Δ. Δασκαλόπουλος, διευθύνων σύμβουλος ο κ. Σπ. Θεοδωρόπουλος.