ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διανομή μερίσματος από σήμερα για την Alpha Bank

Δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω ελλείψεως απαρτίας, η πρώτη επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της Alpha Bank. Ετσι, το διοικητικό συμβούλιο της τραπέζας αποφάσισε να συγκληθεί η δεύτερη επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων, την Τρίτη 23 Μαΐου 2006 και ώρα 09.30, στο ξενοδοχείο Ηilton.

Υπενθυμίζεται ότι η γενική συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,84 ευρώ ανά μετοχή (+40%), η καταβολή του οποίου ξεκινάει σήμερα, 3 Μαΐου. Επίσης, εγκρίθηκε η διανομή δωρεάν μετοχών σε αναλογία 4 νέες για κάθε 10 παλαιές, καθώς και νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών (μέχρι 3% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).

Η ενίσχυση της παρουσίας του ομίλου στις αγορές του εξωτερικού αποτελεί την υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητα της διοίκησης. Στόχος του ομίλου Alpha Bank είναι μέχρι το 2010 να αριθμεί δίκτυο 1.200 καταστημάτων με μερίδιο αγοράς άνω του 10% στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και 15% στην ευρύτερη περιοχή, περιλαμβανομένης και της Ελλάδας.