ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συμφωνία των ΕΛΠΕ με Αίγυπτο

Στα «Ελληνικά Πετρέλαια» (ΕΛΠΕ) παραχωρήθηκαν περιοχές της Αιγύπτου πλούσιες σε κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου για έρευνα και εκμετάλλευση. Ετσι, τα ΕΛΠΕ αποκτούν πρόσβαση στα πλούσια κοιτάσματα υδρογονανθράκων της Βορείου Αφρικής, ύστερα από σχετικό διαγωνισμό. Σημειώνεται ότι τα ΕΛΠΕ για πρώτη φορά αναλαμβάνουν δραστηριότητα στην έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων ως διαχειριστές. Πρόκειται για κοίτασμα φυσικού αερίου και συμπυκνωμάτων, το οποίο εκτός των ΕΛΠΕ διεκδίκησαν η Gas De France, η ENI, η Oil India και η Petro Bras. Το γειτονικό κοίτασμα, (στην περιοχή Ομπαγιέντ) που διαχειρίζεται η Shell, εκτείνεται σε μέγεθος ενός τρισ. κυβικών ποδιών. H δέσμευση της εταιρείας «Ελληνικά Πετρέλαια» για τα τρία πρώτα χρόνια της ερευνητικής περιόδου περιλαμβάνει την εκτέλεση σεισμικών καταγραφών και τριών ερευνητικών γεωτρήσεων. H πρώτη αναμένεται τον Ιούνιο του 2007. Η υπογραφή της σύμβασης αναμένεται για την ερχόμενη Παρασκευή.