ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

EN ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Νέο προϊόν από την Εθνική μέχρι την Παρασκευή

Μέχρι την Παρασκευή 5 Μαΐου θα διαρκέσει η διάθεση από την Εθνική τράπεζα του νέου καταθετικού-επενδυτικού προϊόντος 3ετούς διάρκειας, «FtsEuroFirst 80 Add Up». Το προϊόν ανήκει στην κατηγορία κεφάλαιο plus και είναι ειδική μορφή προθεσμιακής κατάθεσης που παρέχει 100% εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου και επιπλέον 0,50% εγγυημένη ετήσια απόδοση, καθώς και απόδοση στο τέλος της τριετίας, που υπολογίζεται με βάση τις ετήσιες αποδόσεις του δείκτη αναφοράς FTSEuroFirst 80, χωρίς περιορισμό στο ύψος της στη λήξη. Πρόκειται για μετοχικό δείκτη κεφαλαιακής στάθμισης, που υπολογίζεται και δημοσιεύεται από τον διεθνή οίκο FTSE Group και περιλαμβάνει τις 60 μεγαλύτερες εταιρείες από πλευράς χρηματιστηριακής αξίας του δείκτη FTSE Eurozone, καθώς και 20 επιπλέον εταιρείεςι.

Folli Follie: μέρισμα από 1/8

Την 1η Αυγούστου 2006, ημέρα Τρίτη, και όχι την 28η Ιουλίου 2006, θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή μερίσματος από την εταιρεία Folli Follie. Την αλλαγή αυτή γνωστοποίησε η διοίκηση της εταιρείας, σε συνέχεια της ανακοίνωσης του προγράμματος σκοπούμενων εταιρικών πράξεων.

Μεταβίβαση πακέτου μετοχών

Τη σύναψη ιδιωτικού προσυμφώνου μεταβίβασης μετοχών μεταξύ των κ.κ. Αμαλίας και Χρήστου Κόλλια αφενός και της εταιρείας Euro Contractors BV αφετέρου, γνωστοποίησε η διοίκηση της εταιρείας Κλωστήρια Κορίνθου. Συγκεκριμένα, συμφώνησαν να πωλήσουν ο πρώτος μέχρι 3.344.624 κοινές ονομαστικές μετοχές, και κατ’ ελάχιστον 2.140.559 μετοχές και το σύνολο των προνομιούχων ονομαστικών μετοχών, που κατέχει, ήτοι 1.178.766, και η δεύτερη μέχρι 2.860.454 κοινές ονομαστικές μετοχές, που κατέχει και κατ’ ελάχιστον 1.461.860 μετοχές, καθώς και το σύνολο των προνομιούχων ονομαστικών μετοχών, που κατέχει, ήτοι 36.500.