ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΕΛΔΕ: Μικρό ενδιαφέρον για μετατροπή σε εταιρείες επενδυτικής διαμεσολάβησης

Μόλις τέσσερις ΑΕΛΔΕ από τις 276 συνολικά που είχαν δημοσιεύσει ισολογισμό το 2004 έχουν αποστείλει μέχρι σήμερα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τον φάκελο των δικαιολογητικών για να λάβουν επίσημη πιστοποίηση και να μετατραπούν σε ΑΕΕΔ (ανώνυμες εταιρείες επενδυτικής διαμεσολάβησης). Αυτό έγινε γνωστό κατά την προχθεσινή συνάντηση της διοίκησης της Ε.Κ. με το προεδρείο του ΣΕΔΥΚΑ, όπου συζητήθηκαν όλες οι εκκρεμότητες και η σημερινή κατάσταση του κλάδου.

Μάλιστα έγινε γνωστό ότι θα υποχρεούνται σε εξετάσεις για πιστοποίηση όσα στελέχη των ΑΕΛΔΕ έχουν χρηματιστηριακή θητεία μικρότερη ή ίση των τριών ετών.

Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2006, εκπνέει η προθεσμία που έχει δώσει ο πρόεδρος της Ε.Κ. Αλέξης Πιλάβιος σε όσες ΑΕΛΔΕ επιθυμούν να περάσουν σε μία νέα εποχή διαφάνειας και σοβαρότητας σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες.

Ο σχετικός νόμος 3371 (άρθρα 41 και 42) προβλέπει ότι το μετοχικό κεφάλαιο των ΑΕΕΔ δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερο των 100.000 ευρώ, από 176.082 ευρώ που προβλεπόταν για τις ΑΕΛΔΕ από τον νόμο 2396/1996.

Τα «μαύρα πρόβατα» της αγοράς όπως είχαν χαρακτηριστεί οι ΑΕΛΔΕ το 1999 (σαφώς υπάρχει μερίδιο ευθύνης αλλά όχι για το σύνολο των σκανδάλων εκείνης της εποχής) εισέρχονται σε νέο τρόπο λειτουργίας και αξιοπιστίας, με τις υγιείς εταιρείες του κλάδου να επιβιώνουν.

Σύμφωνα, πάντως, με τις πρώτες εκτιμήσεις, είναι ζήτημα εάν θα καταφέρουν πάνω από 100 ΑΕΛΔΕ να λάβουν τη σχετική πιστοποίηση, καθώς τα κριτήρια είναι ιδιαίτερα αυστηρά, αφού πλέον οι εταιρείες από διαμεσολαβητές θα μπορούν να προσφέρουν και υπηρεσίες συμβούλων επενδύσεων.

Ο φάκελος που θα πρέπει να αποσταλεί προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες θεμάτων υπό τη μορφή ερωτήσεων: ανάλυση του ανθρώπινου δυναμικού, (βιογραφικά, ποινικά μητρώα, πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως), οργάνωση εταιρείας, υλικοτεχνική υποδομή, οικονομική κατάσταση, εταιρικό ιστορικό, συμβάσεις με συνεργαζόμενες ΑΧΕ, διευθύνσεις και στοιχεία έδρας, ονόματα στελεχών που θα είναι οι επίσημοι εκπρόσωποι, ενημέρωση αρχής προστασίας δεδομένων, εσωτερικός έλεγχος, κώδικας δεοντολογίας, ποινές από ελεγκτικές αρχές στο παρελθόν.

Το 1999 είχαν ιδρυθεί 665 εταιρείες που αποτελεί ρεκόρ για τον θεσμό, ενώ συνολικά μέχρι σήμερα αίτηση ίδρυσης είχαν υποβάλει περί τις 1.176 ΑΕΛΔΕ. Τα γεγονότα του καλοκαιριού 1999 οδήγησαν εκατοντάδες εταιρείες στο λουκέτο, αφού όπως επισημαίνει ο κ. Μπονάτος, «εκείνη την εποχή τις άδειες λειτουργίας των ΑΛΔΕ τις χορηγούσαν οι νομαρχίες». Το 2004 δημοσίευσαν ισολογισμό 276 εταιρείες, ενώ ενδιαφέρον θα έχει να δούμε μέχρι το καλοκαίρι φέτος πόσες εταιρείες θα δημοσιεύσουν αποτελέσματα για το 2005 και πόσες φυσικά θα ανταποκριθούν στο «ευρωπαϊκό κάλεσμα» της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για αξιοπιστία, διαφάνεια και υγιή ανάπτυξη.