ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ασφαλιστικές: παράταση εν μέσω παρασκηνίου για τις αυξήσεις κεφαλαίων

Παράταση στο θέμα της αύξησης των μετοχικών κεφαλαίων με τη μορφή των κατώτατων εγγυητικών ορίων, που θα πρέπει να τηρούν οι ασφαλιστικές εταιρείες, ζητεί ο κλάδος, με υπόμνημα που κατέθεσε η Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος στο υπουργείο Ανάπτυξης. Το χρονοδιάγραμμα προσαρμογής στα νέα κατώτατα εγγυητικά κεφάλαια που ορίζει το σχετικό προεδρικό διάταγμα προβλέπει ελάχιστο κεφάλαιο 6 εκατ. ευρώ για όλες τις εταιρείες μέχρι το 2008, από 3 εκατ. ευρώ που προβλέπονται σήμερα, και το αίτημα της Ενωσης αφορά τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας δύο χρόνια αργότερα, δηλαδή το 2010.

Το σκεπτικό είναι ότι ο κλάδος υποχρεώθηκε πρόσφατα στο πλαίσιο του ελέγχου που πραγματοποίησε το υπουργείο Ανάπτυξης, σε γενναίες αυξήσεις κεφαλαίου και ως εκ τούτου τα περιθώρια αντοχών του έχουν περιοριστεί. Οι πραγματικές ωστόσο αιτίες που ωθούν την Ενωση στη διατύπωση του σχετικού αιτήματος, δεν μπορούν να αποσυνδεθούν από την προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης που υποβόσκει στο εσωτερικό της, με τη σύγκρουση μικρών και μεγάλων εταιρειών και τη διάσταση που υπάρχει στα θέματα της επάρκειας των κεφαλαίων του ασφαλιστικού κλάδου.

Το θέμα επιδιώκεται να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της συζήτησης για την αλλαγή του καταστατικού και την ανακατανομή των ψήφων -με βάση τις οποίες εκλέγονται τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου- υπέρ των μικρότερων εταιρειών. Η σύγκρουση που εμφανίζεται να παίρνει και το χαρακτήρα της ύπαρξης διαφορετικών συμφερόντων μεταξύ ξένων και ελληνικών ή τραπεζοασφαλιστικών εταιρειών και μη, εκδηλώθηκε με αφορμή τον εκτεταμένο έλεγχο του υπουργείου Ανάπτυξης στα αποθέματα των ασφαλιστικών εταιρειών, ο οποίος ανέδειξε και τα τεράστια ελλείμματα του κλάδου. Ο έλεγχος υποστηρίχθηκε από τις μεγάλες εταιρείες, που κυριαρχούν άλλωστε στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΑΕΕ, πυροδοτώντας τη διάσταση με τις μικρότερες εταιρείες του κλάδου, ορισμένες εκ των οποίων φέρονται ως πρωταγωνιστές της υποαποθεματοποίησης.