ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η αβεβαιότητα για το πετρέλαιο πλήττει δραστηριότητα-πληθωρισμό

Η αβεβαιότητα από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου πλήττει τις προσδοκίες για την οικονομική δραστηριότητα και τον πληθωρισμό. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει μελέτη της EFG Eurobank, η οποία επισημαίνει ότι η πρόσφατη αύξηση της τιμής του πετρελαίου στα 75 δολάρια το βαρέλι είναι ήδη κατά 20% υψηλότερη από την πρόβλεψη, που ενσωματώθηκε στον προϋπολογισμό του έτους 2006, κατά 51% υψηλότερη από την τιμή του Απριλίου του 2005 και κατά 113% υψηλότερη από την τιμή του Απριλίου του 2004.

Σύμφωνα με τη μελέτη:

– Οσο η τιμή του πετρελαίου δεν σταθεροποιείται, οι καταναλωτές προσδοκούν σημαντική μείωση της καταναλωτικής τους δραστηριότητας και της αποταμίευσής τους.

– Παράλληλα, οι επιχειρηματίες αντιλαμβάνονται μείωση της ζήτησης για τα προϊόντα που παράγουν και προσδοκούν μείωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας στο μέλλον.

– Επιπλέον, καταναλωτές και επιχειρηματίες εκτιμούν ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί σημαντικά.

Η μελέτη δείχνει ότι για να αυξηθεί η αβεβαιότητα της τιμής του πετρελαίου στα επίπεδα που χαρακτήρισαν τις προηγούμενες πετρελαϊκές κρίσεις, θα πρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα να αυξηθεί από τα σημερινά της επίπεδα κατά τουλάχιστον 20-30 δολ. το βαρέλι. Αν η τιμή του πετρελαίου ξεπεράσει τα 95 ή 100 δολ. μέσα σ’ ένα ή δύο μήνες από σήμερα, τότε θα ενσωματωθεί μια μεγαλύτερη ανασφάλεια και αβεβαιότητα στις εκτιμήσεις και προσδοκίες των καταναλωτών και των επιχειρηματιών, η οποία θα ενεργοποιήσει ένα γενικότερο κλίμα αρνητικών προσδοκιών και θα πολλαπλασιάσει τις αρνητικές επιπτώσεις στα πραγματικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας. Σ’ αυτήν την περίπτωση, σύμφωνα με παλαιότερες μελέτες, θα υπάρξει πτώση της οικονομικής δραστηριότητας τουλάχιστον κατά μισή ποσοστιαία μονάδα και αύξηση του πληθωρισμού κατά μία ποσοστιαία μονάδα.

Η μεταβλητότητα της τιμής του πετρελαίου εντείνει τις προσδοκίες για μείωση της συνολικής κατανάλωσης, αποταμίευσης και παραγωγής. Επομένως, δεν είναι μόνο η ακρίβεια του πετρελαίου που μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, αλλά και η αβεβαιότητα που συνεπάγεται μια ασταθής παγκόσμια πετρελαϊκή αγορά. Η αβεβαιότητα αυτή μπορεί να επηρεάσει το ίδιο αρνητικά τις προσδοκίες, ακόμη και σε περιβάλλον χαμηλών τιμών πετρελαίου.