ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε 215 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι επενδύσεις του ΟΛΠ για το λιμάνι του Πειραιά

Στο ύψος των 215 εκατ. ευρώ θα ανέλθει το πενταετές (2006-2010) επενδυτικό πρόγραμμα του ΟΛΠ, εκ των οποίων τα 110 εκατ. ευρώ θα αφορούν έργα που αποσκοπούν στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης του λιμανιού. Αυτό αναφέρθηκε στη χθεσινή παρουσίαση της εισηγμένης επιχείρησης στην Ενωση Θεσμικών Επενδυτών. Σχετικά δε, με την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του λιμένα με τη μέθοδο της αυτοχρηματοδότησης αναφέρθηκε το πλάνο ανάπτυξης που περιλαμβάνει νέο εκθεσιακό κέντρο στο Παλατάκι και την αξιοποίηση χώρων και κτισμάτων του Κεντρικού Λιμένα, των οποίων οι μελέτες σκοπιμότητας έχουν ανατεθεί ήδη σε εξειδικευμένο σύμβουλο.

Σχετικά με την προοπτική του τρέχοντος έτους αναφέρθηκε ότι οι δυσμενείς έμμεσες συνέπειες της απεργίας επεκτείνονται και το πρώτο τρίμηνο του 2006, αφού για τον επαναπροσδιορισμό των δρομολογίων από τις εταιρείες απαιτείται τουλάχιστον εξάμηνη περίοδος. Ωστόσο, η εφαρμογή από 1η Απριλίου 2006 του συστήματος των ραντεβού στην εξυπηρέτηση πλοίων μαζί με την υιοθέτηση ελκυστικού τιμοκαταλόγου στο τράνζιτ φορτίο, δημιουργεί προοπτικές γρήγορης ανάκαμψης με προσέλκυση νέων συνεργασιών (COSCO) και πρόσθετων δρομολογίων από τους ήδη εξυπηρετούμενους πελάτες. Παράλληλα, η αύξηση της διακίνησης στο CAR TERMINAL ήδη αποδίδει καρπούς. Τονίστηκε, ωστόσο, ότι σημαντική ώθηση των εσόδων αναμένεται με την έναρξη λειτουργίας του νέου προβλήτα Ι στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων το 2008.

Την παρουσίαση του επενδυτικού πλάνου του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά και τα αποτελέσματα της παρελθούσης οικονομικής χρήσης, παρουσίασε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΟΛΠ κ. Δ. Σαμόλης και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Ν. Αναστασόπουλος, ο οποίος ανέλυσε τα αποτελέσματα του έτους 2005 ως εξής:

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας σημείωσε μείωση και ανήλθε σε 140 εκατ. ευρώ έναντι 148 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2004. Το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης αυτής καταγράφηκε στο β΄ τρίμηνο του 2005, ως άμεσο αποτέλεσμα των απεργιακών κινητοποιήσεων του εργατικού προσωπικού, οι οποίες απέφεραν μείωση των εσόδων κατά 8 εκατ. ευρώ και αντίστοιχη μείωση κερδών κατά 5 εκατ. ευρώ.

Η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών μετρίασε την απώλεια κερδών στα 3,8 εκατ. ευρώ και αυτό παρά τον διπλασιασμό του τμήματος της σύμβασης παραχώρησης, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (τρέχοντες και αναβαλλόμενους) παρουσιάζουν αύξηση 13,02% λόγω της διαφοροποίησης των φορολογικών κερδών και συντελεστών.