ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αντιστάθηκαν τα μετοχικά αμοιβαία και τα funds of funds

Υπό συνθήκες μείωσης ενεργητικών και εκροών, όλες οι υποκατηγορίες των funds of funds αντιστάθηκαν αυξάνοντας τόσο τις αποδόσεις τους όσο και τα μερίδιά τους. Κερδισμένοι στην κούρσα των αποδόσεων ήταν και τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια που ξεπέρασαν τον γενικό δείκτη.

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία της βάσης δεδομένων που τηρεί η Ενωση Θεσμικών Επενδυτών, το συνολικό ενεργητικό της αγοράς των αμοιβαίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο τέλος Απριλίου στα 26,5 δισ. ευρώ από 27,2 δισ. ευρώ του τέλους Μαρτίου, παρουσιάζοντας μηνιαία μείωση ενεργητικού ύψους 6,7 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστιαία μεταβολή -2,5%.

Αύξηση ενεργητικών σημειώθηκαν στις περισσότερες κατηγορίες, κυρίως όμως στα Μεικτά Funds of Funds κατά 7,1%, στα Α.Κ. Διαχ. Διαθεσίμων Εξωτερικού κατά 5,7% και στα Μετοχικά Funds of Funds κατά 4,3%. Μείωση ενεργητικών σημειώθηκε κυρίως στα Ομολογιακά Α.Κ. Εξωτερικού κατά 11,4%, στα Ομολογιακά Α.Κ. Εσωτερικού κατά 6,6% και στα Α.Κ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού κατά 5,7%.

Οσον αφορά τις εισροές/εκροές κεφαλαίων τον Απρίλιο σημειώθηκε συνολική εκροή κεφαλαίων ύψους 719 εκατ. ευρώ, ωστόσο οι συνολικές εκροές από την αρχή του έτους ανήλθαν στα 2,3 δισ. ευρώ.

Οι σημαντικότερες εισροές κεφαλαίων σημειώθηκαν στα Ομολογιακά Funds of Funds κατά το ποσό των 318 εκατ. ευρώ, στα Α.Κ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Εξωτερικού κατά 132 εκατ. ευρώ και στα Μεικτά Funds of Funds κατά 92 εκατ. ευρώ.

Οι σημαντικότερες εκροές παρατηρήθηκαν στην κατηγορία των Ομολογιακών Α.Κ. Εξωτερικού κατά το ποσό των 818 εκατ. ευρώ, στα Ομολογιακά Α.Κ. Εσωτερικού κατά 256 εκατ. ευρώ, και στα Α.Κ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού κατά 24 εκατ. ευρώ. Οσον αφορά τις αποδόσεις των διαφόρων κατηγοριών αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνονται οι υψηλές αποδόσεις που πέτυχαν τα Μετοχικά Α.Κ. Εσωτερικού τον Απρίλιο. Η μέση απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους ανήλθε σε 16,12% έναντι αύξησης 12,99% του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χ.Α., ενώ 42 Α.Κ. Μετοχικά Εσωτερικού υπερέβησαν την απόδοση του Γενικού Δείκτη με αποδόσεις από 13,01% έως 32,84%, και άλλα 17 σημείωσαν αποδόσεις από 10,39% έως 12,93%.