ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Θετικές οι αποδόσεις των εισηγμένων ΕΕΧ

Αύξηση του ενεργητικού τους από την αρχή του έτους πέτυχαν οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, ενώ θετική ήταν και η μεταβολή του συγκριτικά με το τέλος Μαρτίου.

Αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία της Βάσης Δεδομένων που τηρεί η Ενωση Θεσμικών Επενδυτών, σύμφωνα με τα οποία το σύνολο της καθαρής αξίας ενεργητικού των 11 εισηγμένων εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκε στο τέλος Απριλίου στα 391 εκατ. ευρώ έναντι 388 εκατ. ευρώ του Μαρτίου και 387 εκατ. ευρώ του Ιανουαρίου, παρουσιάζοντας αύξηση 2,4 εκατ. ευρώ και αύξηση 4,1 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως.

Η μέση αριθμητική απόδοση των εταιρειών, σε σχέση με την αρχή του έτους, ήταν 8,91%, ενώ η μεσοσταθμική 10,39%. Ολες οι εταιρείες του κλάδου παρουσιάζουν θετικές αποδόσεις εσωτερικής αξίας κυμαινόμενες από 2,38% της Ωμέγα AEEX έως 15,74% της Δίας AEEX. Τις καλύτερες αποδόσεις της εσωτερικής αξίας εκτός από τη Δίας είχαν η Altius σε ποσοστό 15,17%, η Δίολκος κατά 12,64% και η Alpha Trust Ανδρομέδα κατά 12,11%.

Ακολουθούν οι: Global που αύξησε την απόδοση της εσωτερικής της αξίας κατά 9,97%, Αιολική κατά 7,45%, Interinvest κατά 5,83%, Euroline κατά 5,59%, Active κατά 5,96% και Nexus κατά 5,21%.

Σημειώνεται ότι στις 13 Απριλίου ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών που προέκυψαν από τη συγχώνευση της εταιρείας Euroline με τη μη εισηγμένη Marfin Global Investments, την οποία απορρόφησε στις 31 Ιανουαρίου. Μετά τη συγχώνευση το μετοχικό κεφάλαιο της Euroline ανέρχεται σε 38.583. 974,22 ευρώ και διαιρείται σε 10.629.194 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Στις 28 Απριλίου το μεσοσταθμικό discount των 11 εταιρειών ανερχόταν σε -17,07%, καθώς το εύρος του ήταν από 6,94% της Ωμέγα AEEX έως 23,20% της Δίας AEEX.

H εικόνα των υπολοίπων ως προς τη διαφορά εσωτερικής αξίας και χρηματιστηριακής τιμής διαμορφώθηκε ως εξής: Alpha Trust Ανδρομέδα -14,08%, Altius -11,79%, Euroline -18,25%, Global -21,43%, Interinvest -20,73%, Nexus -19,31%, Αιολική -19,58%, Active -14,41% και Δίολκος -8,19%.