ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανταγωνιστικότερη η ελληνική οικονομία

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Ευχάριστα νέα για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας επεφύλασσε η φετινή έκθεση του International Institute for Management Development (ΙΜD), καθώς η Ελλάδα στον συνολικό κατάλογο μεταξύ των 61 χωρών της παγκόσμιας επετηρίδας βελτίωσε την κατάταξή της κατά 8 θέσεις, καταλαμβάνοντας πλέον την 42η από την 50ή που βρισκόταν το 2005.

Τις κύριες διαπιστώσεις που προκύπτουν από την έκθεση του IMD παρουσίασε χθες στη Θεσσαλονίκη η διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), ο οποίος συνεργάζεται με το Ινστιτούτο τα τελευταία πέντε χρόνια. Είναι, όμως, η πρώτη φορά που η θέση της Ελλάδας εμφανίζεται βελτιωμένη καθώς τα προηγούμενα χρόνια είχε να παρουσιάσει μόνο πτωτική πορεία. Σχολιάζοντας τα νέα δεδομένα ο πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Γ. Μυλωνάς απέδωσε τη βελτιωμένη θέση της Ελλάδας, κατά κύριο λόγο, στις κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες όπως είπε κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Οι εκπρόσωποι του ΣΒΒΕ προβλέπουν μάλιστα καλύτερη θέση στην επόμενη έκθεση εφόσον το πετρέλαιο δεν επηρεάσει σημαντικά το τοπίο ανταγωνιστικότητας. Από τις 61 οικονομίες που περιλαμβάνονται, οι 22 είχαν ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 5%,39, και η Ελλάδα πάνω από 3% και 48 πάνω από 2%.

Η ανοδική πορεία και η βελτίωση που παρατηρείται στη συνολική απόδοση της Ελλάδας συνδέεται άμεσα με τις μεγάλες βελτιώσεις που παρουσίασε η χώρα στις τρεις από τις τέσσερις ομάδες κριτηρίων αξιολόγησης του IMD. Από την επιμέρους μελέτη και ανάλυση των συγκεκριμένων κατηγοριών η βελτίωση στους επιμέρους παράγοντες σε σχέση με το 2005 είναι:

– Στον τομέα της «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας», από την 52η θέση το 2005 στην 46η το 2006.

– Στον τομέα «Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας», από την 49η στην 47η.

– Στον τομέα των «Υποδομών», από την 37η στην 33η θέση.

Μόνο στην κατηγορία της «Οικονομικής Απόδοσης» η Ελλάδα διατήρησε αμετάβλητη τη θέση της και παρέμεινε στην 49η θέση μεταξύ των 61 συγκρινόμενων οικονομιών.

Μεταξύ των πλεονεκτημάτων στην «Οικονομική Απόδοση» η έκθεση διακρίνει τη θετική εξέλιξη στην τουριστική δραστηριότητα ως ποσοστό του ΑΕΠ (8η θέση), οι εξαγωγές εμπορικών υπηρεσιών (9η θέση στην παγκόσμια κατάταξη), ενώ στα μειονεκτήματα συγκαταλέγονται οι εξαγωγές προϊόντων και αγαθών, ως ποσοστό του ΑΕΠ (60ή) καθώς και το υψηλό ποσοστό ανεργίας (49η).

– Στα πλεονεκτήματα της «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας» διακρίνονται οι κυβερνητικές επιχορηγήσεις – κρατική βοήθεια (στην 7η θέση), το εξωτερικό χρέος της κεντρικής κυβέρνησης (στην 15η από την 13η). Στα μειονεκτήματα είναι, μεταξύ άλλων, η δυσκολία έναρξης επιχειρηματικής δραστηριοποίησης και η γραφειοκρατία (σταθερή σε σύγκριση με το 2005).

Υποδομές

Στις «Υποδομές» ως ιδιαίτερα θετικά σημεία χατακτηρίζονται οι αναλογίες μαθητών και καθηγητών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (9η και 2η θέση αντίστοιχα), το ισχυρό ενδιαφέρον των νέων για την επιστήμη και την τεχνολογία (9η θέση) και οι συνολικές δαπάνες για την υγεία ως ποσοστό του ΑΕΠ (9η θέση το 2006), ενώ στον αντίποδα βρίσκεται η χαμηλή συνολική δαπάνη για την εκπαίδευση (51η θέση).

Στην «Επιχειρηματική Αποτελεσματικότητα» ξεχωρίζουν η αμοιβή των στελεχών της ανώτατης διοίκησης και η πραγματική αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας (29η θέση από 25η το 2005).

Η Ελλάδα στη συγκεκριμένη κατηγορία μειονεκτεί καθώς οι επιχειρήσεις δεν δίνουν προτεραιότητα στην εκπαίδευση των εργαζομένων και βρίσκεται στην 58η θέση, στο υψηλό εταιρικό χρέος των επιχειρήσεων καθώς και στο χαμηλό επίπεδο προσέλκυσης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού από το εξωτερικό (56η θέση).

Για την τελευταία αυτή κατηγορία ο κ. Γ. Μυλωνάς έκανε ιδιαίτερη μνεία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αλλαγών στην εκπαίδευση καθώς παράγουμε, όπως είπε χαρακτηριστικά, «πτυχιούχους-τενεκέδες και όχι στελέχη που διαθέτουν την ουσία των τίτλων τους για να βοηθήσουν την εθνική οικονομία». Ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ υπεραμύνθηκε τις θέσεις των βιομηχάνων για αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου στην αγορά εργασίας και συνέστησε στην κυβέρνηση «προσήλωση στην επίτευξη της περιφερειακής σύγκλισης».