ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιφυλακτικότητα επενδυτών για διαγωνισμούς ενέργειας

Υπό δυσμενή διεθνή συγκυρία προωθούνται οι τρεις διαγωνισμοί για τη δημιουργία μεγάλων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, με χρήση φυσικού αερίου. Οι υποψήφιοι επενδυτές αλλά και οι τράπεζες εμφανίζονται επιφυλακτικοί, καθώς η τιμή του φυσικού αερίου ακολουθεί αντίστοιχα ανοδική πορεία με αυτήν του πετρελαίου και καθιστά μη ανταγωνιστικά τα ιδιωτικά έργα, που έχουν σχεδιαστεί από την περασμένη πενταετία. Επιπλέον, τραπεζικοί παράγοντες έχουν ήδη ενημερώσει το υπουργείο Ανάπτυξης ότι οι αυστηροί όροι με τους οποίους προωθείται ο διαγωνισμός για την πρώτη ιδιωτική μονάδα, ισχύος 360 MW, ενδεχομένως θα λειτουργήσουν αρνητικά στην προσέλκυση κεφαλαίων.

Από την άλλη πλευρά, οι όροι που επιβάλλει ο διαχειριστής του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) θεωρούνται απαραίτητοι προκειμένου να διασφαλιστεί επάρκεια στο σύστημα. Ο ΔΕΣΜΗΕ εγγυάται για 12 χρόνια στους επενδυτές που θα επιλεγούν από τους τρεις κατά σειρά διαγωνισμούς για τρεις αντίστοιχες μονάδες, εισόδημα για το 70% του επενδεδυμένου κεφαλαίου περιορίζοντας για μια δωδεκαετία το επενδυτικό ρίσκο στο 30%. Πάντως, στελέχη της ενεργειακής αγοράς υποστηρίζουν ότι το ενδιαφέρον των εγχωρίων, αλλά και αρκετών ξένων, επενδυτών στρέφεται προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αλλά και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη.