ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ισχυρή ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο ο Ομιλος Πειραιώς

Εντυπωσιακή κερδοφορία και ισχυρή ανάπτυξη μεγεθών παρουσιάζει στο πρώτο τρίμηνο του 2006 ο Ομιλος Πειραιώς. Τα κέρδη, μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου, σημείωσαν αύξηση κατά 50%, φτάνοντας τα 64,3 εκατ. ευρώ ενώ το ποσοστό αύξησης «εκτοξεύεται» στο 335% με τον υπολογισμό των έκτακτων κερδών που προέκυψαν από τη ρευστοποίηση του μεριδίου στην ΙΝG.

Τα συνολικά κέρδη του ομίλου (μαζί με τα έκτακτα) διαμορφώθηκαν στα 186 εκατ. ευρώ, ενώ ξεχώρισε η ισχυρή αύξηση των εσόδων από τόκους (+26,2%) και από προμήθειες (+40,9%).

Οπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου ο όμιλος Πειραιώς πέτυχε:

– Βελτίωση του δείκτη αποτελεσματικότητας (κόστος προς έσοδα) στο 51,9% (χωρίς το έκτακτο κέρδος) έναντι 54,9% το 2005.

– Αύξηση του χαρτοφυλακίου των δανείων κατά 30% και των καταθέσεων κατά 26%.

– Βελτίωση του δείκτη των μη-εξυπηρετούμενων δανείων στο 3,23% (2,88% σε συγκρίσιμη βάση) από 3,87% πέρυσι.

– Διατήρηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε ικανοποιητικά επίπεδα στο 11,3% με το Tier I στο 9,3%.

Στο τέλος Μαρτίου 2006, το ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 25,2 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 41% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αύξηση των χορηγήσεων, το υπόλοιπο των οποίων ανήλθε στο τέλος Μαρτίου 2006 σε 17,05 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 7% από την αρχή του έτους ενώ σε ετήσια βάση διαμορφώνεται στο 30%.

Ο ρυθμός αύξησης των στεγαστικών δανείων διαμορφώθηκε σε 49% σε ετήσια βάση, ενώ τα καταναλωτικά δάνεια «έτρεξαν» με 33% σε ετήσια βάση. Τα δάνεια προς μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 41%, ενώ τα δάνεια προς τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και τη ναυτιλία ενισχύθηκαν κατά 2%. Με αφορμή τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Πειραιώς κ. Μιχάλης Σάλλας δήλωσε: «Οι εργασίες συνέχισαν να αυξάνονται με υψηλούς ρυθμούς, με παράλληλη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουμε στην πελατεία μας.

Οι προοπτικές για το τρέχον έτος παραμένουν θετικές τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες που έχουμε παρουσία. Στο περιβάλλον αυτό ο Ομιλος Πειραιώς μπορεί και θα συνεχίσει να κινείται ταχύτατα, με στόχο πάντα τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους του».