ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μείωση κερδών για την Alpha Αστικά Ακίνητα

Σημαντική υποχώρηση της τάξεως του 21% παρουσίασαν τα καθαρά κέρδη της Alpha Αστικά Ακίνητα κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2005. Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της εταιρείας στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου διαμορφώθηκαν σε 1,4 εκατ. ευρώ έναντι 1,7 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2005. Τα προ φόρων κέρδη της Alpha Αστικά Ακίνητα μειώθηκαν κατά 26% και διαμορφώθηκαν σε 1,8 εκατ. ευρώ έναντι 2,5 εκατ. ευρώ πέρυσι. Πτωτικά κινήθηκε και ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, που συρρικνώθηκε κατά 19% και διαμορφώθηκε σε 3,5 εκατ. ευρώ έναντι 4,3 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Η υποχώρηση του κύκλου εργασιών αποδίδεται στη μείωση των εσόδων από εργασίες εκτιμήσεων και διαχειρίσεως ακινήτων.