ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καθαρά κέρδη 59,3 εκ. ευρώ ο Μυτιληναίος το α΄ τρίμηνο

Στο ύψος των 59,3 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του ομίλου Μυτιληναίου για το α΄ τρίμηνο του 2006, παρουσιάζοντας υστέρηση κατά 58%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, ενώ τα ενοποιημένα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 203,5 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση κατά 8,1%.

Τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 10,4% στα 43,8 εκατ. ευρώ. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα μεγέθη της Μυτιληναίος δεν είναι ευθέως συγκρίσιμα, καθώς κατά την προηγούμενη χρήση προχώρησε στην απόκτηση του Αλουμινίου της Ελλάδας.

Κάμψη κερδών κατά 17% εμφάνισαν τα κέρδη της ΜΕΤΚΑ για το α΄ τρίμηνο και διαμορφώθηκαν στα 6,73 εκατ. ευρώ έναντι 8,44 εκατ. ευρώ πέρυσι λόγω κυρίως των εκτάκτων εσόδων που εμφάνισε η εταιρεία στο τρίμηνο του 2005. Το Αλουμίνιο της Ελλάδος για τη περίοδο που εξετάζουμε εμφάνισε αύξηση καθαρών κερδών κατά 173%, καθώς διαμορφώθηκαν στα 22,4 εκατ. ευρώ. Τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 26% στα 22,4 εκατ. ευρώ.