ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέο πρόγραμμα ανταμοιβής από την Emporiki Bank

Επιστροφή τόκων έως και 30% με τη μορφή μείωσης του συμβατικού επιτοκίου της πιστωτικής κάρτας προσφέρει η Emporiki Bank στο πλαίσιο του νέου προγράμματος ανταμοιβής κατόχων πιστωτικών καρτών, που προωθεί τόσο για νέους όσο και για υφιστάμενους πελάτες. Η μείωση του συμβατικού επιτοκίου μπορεί να φτάσει κατά ανώτατο όριο τις 4,57 μονάδες -με συμβατικό επιτόκιο 15,25%- και προϋποθέτει τη διενέργεια συναλλαγών από 1.200 έως 2.500 ευρώ το τρίμηνο για τις απλές κάρτες Visa και MasterCard. Παράλληλα, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα απαλλαγής από την ετήσια συνδρομή της κάρτας για πάντα, εφόσον το ετήσιο ύψος των συναλλαγών φθάσει τα 10.000 ευρώ, ενώ για τους νέους πελάτες η Emporiki Bank προσφέρει δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο.