ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περαιτέρω βελτίωση μεγεθών από τη CGU

Περαιτέρω βελτίωση του τεχνικού αποτελέσματος πέτυχε κατά το 4μηνο του τρέχοντος έτους η ασφαλιστική CGU, συνδεδεμένη του βρετανικού ομίλου Aviva. Η βελτίωση οφείλεται στην επιλεκτική ανάληψη κινδύνων, στη μείωση των ασφαλιστικών αποζημιώσεων ως ποσοστό των δεδουλευμένων ασφαλίστρων κατά 12 μονάδες, καθώς και στη μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 3,3 εκατοστιαίες μονάδες. Ο συνδυασμός των πιο πάνω διαμόρφωσε το άθροισμα των ποσοστών αποζημιώσεων και εξόδων στο 85,3%, ενώ μετά και την επίτευξη ικανοποιητικού αποτελέσματος από τις επενδύσεις, η ετησιοποιημένη απόδοση των ιδίων κεφαλαίων αντιστοιχεί στο 45%. Σημειώνεται ότι το χαρτοφυλάκιο των ασφαλίσεων είναι ορθολογικά κατανεμημένο στον κλάδο περιουσίας κατά 59%, αυτοκινήτου κατά 32% και μεταφορών και σκαφών κατά 6%, ενώ είναι επίσης ισομερώς κατανεμημένο κατά 50% σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.